Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski
Intronizacja.pl

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ POŚWIĘCONEJ INTRONIZACJI
JEZUSA KRÓLA POLSKI. ZAPRASZAMY!

ks_Rylko

Zmarł ks. Stefan Ryłko CRL

Dnia 8 stycznia br. członkowie Fundacji Serca Jezusa i Stowarzyszenia „Róża” wzięli udział modlitwach, w Mszy św. pogrzebowej i odprowadzeniu śp. ks. prof. Stefana Ryłko na miejsce ziemskiego pochówku.

Nasz kontakt z ks. prof. Stefanem Ryłko rozpoczął się z chwilą podjęcia przygotowywań do procesu kanonizacyjnego Rozalii Celakówny, który został otwarty 5 listopada 1996 r. Fundacja Serca Jezusa występowała w tym procesie jako powód, natomiast ks. Stefan Ryłko był Delegatem księdza Kardynała.

W czasie trwania postępowania procesowego pomoc ks. Stefana była nieodzowna. Pani Postulator  każdy etap prac procesowych konsultowała z ks. Profesorem, zdając się ufnie na jego umiejętności i wiedzę. Także i on miał pełne ręce roboty, sporządzając odpowiednie dokumenty procesowe. Trybunał ustanowiony z chwilą otwarcia procesu S.B. Rozalii Celakówny, kierowany przez ks. prof. Stefana Ryłko, przy wydajnej współpracy Biura Postulacji S.B. Rozalii Celakówny zakończył swe prace w sierpniu 2000 r. Oficjalne zamknięcie procesu nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2007 r.

Jedenaście lat współpracy z ks. Stefanem Ryłko wycisnęło w nas niezatartą pieczęć. Łączyła nas bowiem nie tylko wspaniała postać Rozalii Celakówny i starania o wyniesienie jej na ołtarze, ale szczera przyjaźń. Ksiądz prof. Stefan Ryłko, pomimo tylu tytułów i wielu ważnych pełnionych funkcji, dał się nam poznać jako człowiek niezwykle ciepły, otwarty, serdeczny i wprowadzający pokój ducha...

Wczoraj pożegnaliśmy człowieka wielkiego serca i wdzięczna pamięć o nim pozostanie w naszych sercach.

W imieniu Stowarzyszenia "Róża"                                                                                                W imieniu Fundacji Serca Jezusa

  Przyjaciół Rozalii Celakówny                                                                                                                  Barbara Pasternak

             Marcin Majewski                                                                                                                                             

 Pogrzeb ks. Ryłko  Pogrzeb ks. Ryłko  Pogrzeb ks. Ryłko  Pogrzeb ks. Ryłko
 Pogrzeb ks. Ryłko    

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'
There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'

W hołdzie Jezusowi Królowi Polski!

kanada14

Dużo do zrobienia, a czasu mało. No cóż: „Spieszcie się, abyście zdążyli” – jak zawsze powtarzał Ojciec Tadeusz. (…) 5 listopada opuszczaliśmy Polskę; z jednej strony trudne pożegnania, a z drugiej strony myśl, czy na 23 listopada będzie można coś zrobić dla Chwały naszego Króla. Modliliśmy się o pomoc z nieba, nawet będąc w Szczyglicach, prosiliśmy siostry, braci o wsparcie modlitwą Cudownego Medalika, o pomoc dla Kanady i kontynentu amerykańskiego. Niebo wysłuchało prośby, intencje, i dało pomoc, odpowiadając na modlitwy wstawiennicze. Niczego bez woli Nieba i modlitw nie bylibyśmy w stanie uczynić! (…).

Read More

Oto fragment listu, który otrzymaliśmy wraz z filmem od brata Zbigniewa z Kanady. Kiedy w zeszłym roku wrócił do Kanady ofiarował Księdzu  przywiezione z Polski książki: Ostatnią walkę, Drogę do chwały, Pressje, Opinię teologiczną uzasadniającą prawdę i kult Chrystusa Króla Polski. Kilka miesięcy wcześniej także podarował wszystkie broszurki opracowane przez Ojca T. Kiersztyna. Nigdy nie dopytywał się, czy Ksiądz przeczytał te materiały. Na tydzień przed uroczystością brat Zbigniew znalazł w Biuletynie parafialnym informację dotyczącą Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata. Teraz już był pewien, że Ksiądz wszystko przeczytał... 

(…) W piątek wieczorem poszedłem do niego po Mszy św. wieczornej, aby podziękować za tę informację. Rozmawialiśmy o pewnych szczegółach, ale nie rozumiałem co planuje. Daliśmy na kwiaty, jakaś Pani, co ubiera, zrobiła, co mogła. Dałem taśmę biało-czerwoną do dekoracji, zapytałem Księdza, czy pozwoli zrobić jakieś zdjęcia – zgodził się, zrobiłem filmik. Na początku grupa różańcowa odmawia różaniec przed I Mszą św. Zrobiłem fragmenty różańca – oszczędzając taśmę, aby nie brakło w czasie ceremonii – proszę o wybaczenie za wszystkie moje uchybienia. Zobaczcie, proszę, i włączcie się do modlitwy (...). Nie patrzcie na marną jakość, ale na treść. Króluj nam Chryste – Królu Polski.

Dziękujemy bratu Zbyszkowi i jego żonie Krystynie za serdeczny list i piękny film. Ufamy, że przyczyni się on do ożywienia naszej wiary i wzmocni nadzieję, że doczekamy się Intronizacji Jezusa Króla w Polsce.

ZabkiIntronizacja Jezusa Króla w Ząbkach k. Warszawy

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada 2014 r., w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkach została przeprowadzona Intronizacja. Podczas Mszy św. poświęcono obraz Jezusa Króla, który 12 grudnia został uroczyście zawieszony Urzędzie Miasta. Dokonał tego burmistrz Robert Perkowski w obecności radnych oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Intronizacji Chrystusa Króla.

W Ząbkowskiej Gazecie Samorządowej czytamy: "Intronizacja Jezusa Chrystusa przez władze publiczne przyczynia się do przywrócenia bądź do utrwalenia pokoju w społecznościach, w których się dokonuje, a także do obdarowania ludzi danego terytorium wszelką pomyślnością. To błogosławieństwo dotyczy nie tylko samych chrześcijan w ich życiu prywatnym czy rodzinnym, ale dotyczy po prostu wszystkich mieszkańców danego terenu – w ich życiu osobistym i publicznym; bez względu na ich wyznanie. Wprawdzie królowanie Chrystusa odnosi się głównie do rzeczywistości duchowej, do której się wstępuje poprzez wiarę i sakramenty. Jednakże Jego władza obejmuje ponadto całe stworzenie i wszystkich ludzi, w tym również wszelkie społeczności."

Widać, że władze Ząbek prawidłowo odczytały wezwanie Pana Jezusa i dokonały Aktu Intronizacji z pełną świadomością jego skutków i następstw w świecie zarówno materialnym, jak i duchowym.

Zdjęcia z Uroczystości

Doroczne spotkanie wokół Intronizacji Jezusa Króla Polski

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbyło się doroczne spotkanie środowisk narodowo-patriotycznych. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Poniżej fragmenty ze Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Stanisława Małkowskiego. Kazanie wygłosił ks. kan. Kazimierz Hanzlik.

Droga krzyżowa w Czernej

 

Kardynał Stefan Wyszyński napisał w Jasnogórskich Ślubach Narodu m.in. takie słowa: Pomnij Matko Dziewico przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie (…), aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna.

Dlatego przez orędownictwo Błogosławionych Męczenników Polskich z czasów II wojny światowej, których krew przelana za wiarę głośno woła do Boga z naszej polskiej ziemi, w błagalnej modlitwie prosiliśmy: Błogosławieni Męczennicy, wyjednajcie nam łaskę Intronizacji Jezusa na Króla Polski!

Tekst Drogi Krzyżowej z błogosławionymi kapłanami polskimi, męczennikami II wojny światowej -
aby ich krew przelana za wiarę, wyjednała Narodowi Polskiemu łaskę dokonania intronizacji Jezusa Króla Polski - PLIK PDF

 Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej
 Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej  Droga krzyżowa w Czernej

Intronizacja Jezusa Króla Polski
Intronizacja.pl

Ks. Tadeusz Kiersztyn

Wyraź poparcie!

Ilość odwiedzin:

Dzisiaj 84

Wczoraj 57

Tydzień 212

Miesiąc 1527

Wszystkie 255859

Our website is protected by DMC Firewall!