Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski
W listopadzie 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia „Róża” otrzymał pozytywną odpowiedź na prośbę skierowaną do bpa Stanisława Jamrozka, Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, o poparcie powoływania w parafiach Grup Apostołów Jezusa Króla. Na Zebraniu Zarządu naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 18 grudnia, przyjęty został Regulamin Apostołów Jezusa Króla, który prezentujemy poniżej. Mamy nadzieję, że pomoże on Wam w organizowaniu w Waszych parafiach grup angażujących się w rozwój Dzieła Intronizacji.
 
Króluj nam, Chryste! 

 
REGULAMIN

  
1. Apostołowie Jezusa Króla to nazwa grup powoływanych przez Zarząd Centralny Stowarzyszenia „Róża” w celu stworzenia Członkom Stowarzyszenia możliwości rozwijania w parafiach Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski.
2. Sposobem działania Apostołów Jezusa Króla jest modlitwa, formacja i misja prowadzona przez członków grup w oparciu o wskazania Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.
3. Celem działania Apostołów Jezusa Króla jest rozwój Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski, czyli realizacja w Polsce zobowiązań wynikających z proklamowanego 19 listopada 2016 r. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
4. Za utworzenie i prowadzenie Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla odpowiedzialny jest Przewodniczący Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla. Może nim zostać Członek Stowarzyszenia „Róża”, który posiada aktualną pisemną zgodę Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża” na pełnienie tej funkcji.
5. Przewodniczący Grupy Parafialnej Apostołów Jezusa Króla:
a) organizuje miejsca spotkania Grupy.
b) informuje parafian o terminie i miejscu spotkania Grupy.
c) prowadzi modlitwy i formację Grupy w oparciu o materiały otrzymane od Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża”.
d) organizuje działalność misyjną Grupy.
e) przydziela poszczególnym członkom Grupy zadania związane z jej pracą.
f) sporządza dla Zarządu Centralnego Stowarzyszenia „Róża” roczne sprawozdanie z działalności Grupy.
g) uczestniczy przynajmniej raz w roku w organizowanym przez Stowarzyszenie „Róża” spotkaniu formacyjnym dla Przewodniczących Parafialnych Grup Apostołów Jezusa Króla.
6. Grupa Parafialna Apostołów Jezusa Króla:
a) uczestniczy regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, w spotkaniu modlitewno-formacyjnym w parafii.
b) przynajmniej raz w miesiącu podejmuje inicjatywy misyjne zmierzające do szerzenia wśród parafian Dzieła Intronizacji.
c) raz na trzy lata wybiera zwykłą większością głosów kandydata na Przewodniczącego, którego zatwierdza Zarządowi Centralnemu Stowarzyszenia „Róża”.
7. Przewodniczący Grup Parafialnych mogą powołać dla swego regionu Oddział Stowarzyszenia „Róża” działający w oparciu o Statut Stowarzyszenia „Róża”.

 
 
PROPOZYCJE INICJATYW MISYJNYCH
DLA GRUP PARAFIALNYCH APOSTOŁÓW JEZUSA KRÓLA

 
 
Dzięki docierającym do Zarządu informacjom o podejmowanych przez Was działaniach, stworzyliśmy listę inicjatyw, które warto realizować w ramach pracy Grup Apostołów Jezusa Króla:
- Promocja działalności Grupy poprzez informacje proponowane do ogłoszeń parafialnych, kontakt z innymi grupami duszpasterskimi, plakaty i prasę parafialną;
- Peregrynacja obrazu Jezusa Króla Polski w parafii;
- Ufundowanie dla kościoła parafialnego obrazu Jezusa Króla Polski;
- Konferencje o tematyce intronizacyjnej;
- Rozprowadzanie materiałów intronizacyjnych;
- Przygotowanie do rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
- Podejmowanie dzieł miłosierdzia w duchu S.B. Rozalii Celakówny.
- Nabożeństwa z adekwatnymi rozważaniami – adoracja, Różaniec, droga krzyżowa;
- Troska o adekwatny wystrój szopki bożonarodzeniowej, grobu Bożego, ołtarza na Boże Ciało;
- Udział w procesjach ze sztandarem Jezusa Króla Polski

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!