Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

 Drodzy Przyjaciele, czciciele Jezusa Króla Polski,

 

podjęliśmy już wiele działań, by uświadomić innych lub wręcz ich uratować, przyzywając nad nimi Najświętszego Imienia Jezusa Króla Polski. Widząc opór niektórych przedstawicieli władz duchowych i świeckich, chcących nie dopuścić do Intronizacji Jezusa Króla Polski, staramy się również podejmować akcje i działania, które leżą w naszej gestii i które gwarantuje nam obowiązujące prawo.

Kierując się naszą wiarą i miłością do naszej Ojczyzny – Polski, sięgneliśmy tym razem po „broń”, którą gwarantuje obywatelom Konstytucja i Ustawa państwowa o referendach. Podjęliśmy się organizacji Inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do zorganizowania ogólnonarodowego referendum w sprawie nadania Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały w koronie zamkniętej ośmioma pałąkami z krzyżem, bez gwiazdek na ramionach Jego skrzydeł.

Mankamentem jest, że występując do Sejmu RP, możemy ubiegać się tylko o nadanie Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski, co będzie wydarzeniem świeckim – kulturowo-historycznym. To samo dotyczy zmiany godła państwowego. Pozytyw tu ten, że w czasie akcji zbierania głosów poparcia jesteśmy chronieni przez prawo, które gwarantuje obywatelom swobodę działania w tym względzie. Dlatego akcja ta nie ma charakteru jakiejś „partyzantki” i jest legalnie przeprowadzana. Nie jest zatem działalnością religijną, podpadającą pod jurysdykcję (kompetencje) Episkopatu – tak więc i z tej strony nie powinniśmy mieć kłopotu. Prosimy tylko pamiętać (uważać na swe wypowiedzi), że nie chodzi tu o Intronizację i nie mylić pojęć. Kłopoty skądinąd mogą zaistnieć, gdyż mogą znaleźć się ludzie, którzy przeciw tej akcji będą podejmować pozaprawne kroki. O takich działaniach prosimy niezwłocznie informować Komitet Referendalny na podany na listach adres. Prosimy Was bardzo o zachęcanie innych prawych ludzi do podjęcia akcji zbierania głosów poparcia.

Listy poparcia można odsyłać na podany adres, a u nas można je otrzymywać lub zamawiać ich wysyłkę. Wszystkie wypełnione listy powinny zawierać u dołu dane osoby, która zbierała głosy poparcia. Zabezpiecza to naszą akcję przed działaniami złośliwymi lub fałszerskimi.

Liczymy bardzo, że całą akcję w sprawie referendum przyjmiecie z życzliwością i ze zrozumieniem, jak ogromną wagę ma ta sprawa. Ufamy, że Pan Bóg da Wam łaskę gorliwości w zbieraniu głosów poparcia, bo nie można „złożyć broni” dopóki Pan Jezus nie zostanie ogłoszony Królem Polski.

 

Króluj nam, Chryste!

Zarząd Stowarzyszenia „Róża”

Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

 

Inicjatywa referendalna − artykuł prof. dra hab. inż. Andrzeja Flagi

Przywrócić znaki zwycięstwa − artykuł Piotra Pikuły

 

Materiały do pobrania:

inicjatywa obywatelska – wyjaśnienie spraw podjętych w referendum

wzór listy poparcia

list Komitetu referendalnego wyjaśniający, w jaki sposób przeprowadzać akcję

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!