Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

W Ojczyźnie - króluj nam!

W październiku 2020 roku na Youtube pojawił się utwór muzyczny, którego słowa nawiązują do treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Piosenka nosi tytuł: "W Ojczyźnie - Króluj nam !" i została zamieszczona na kanale "Polacy Królowi". więcej»

 

Nabożeństwo Intronizacyjne - pieśni

Posłuchaj pieśni wielbiących Jezusa Króla z płyty CD dołączonej do siedmiodniowego Nabożeństwa Intronizacyjengo...

Idziemy w rytm

Królowi wieków

Jesteś Królem

Jezu, wywyższamy Cię

Na wieki żyjącemu

Nie jesteś sam

Niech przyjmie chwałę i cześć

Niechaj Cię, Panie

Panie Twój tron

Tylko Ty

Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź, teraz jest czas

Zbawienie jest w Bogu mym


 

Pieśni i Piosenki o Jezusie Królu

Dodaliśmy do działu "Artyści dla Króla" teksty i chwyty gitarowe najbardziej znanych utworów muzycznych sławiących Boga Króla. Zapraszamy do korzystania...

Piosenki w PDF

Alleluja, bo króluje Pan

    D            G       D       e A7  D
Alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg!
     G             D         E
Radujmy się, weselmy się i oddajmy całą chwałę
A7         D          G    D          e  A7  D
Bogu, alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg.
       

Alleluja, Panem jest

   D   G   D    G     D    G     D    G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
             D                 G
Panem jest, (Panem jest), Panem jest,
                   D       A7
{Panem jest), Jezus moim Panem jest.
D      G    D      G  D      G     D      G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
          D                  G
Panem jest, (Panem jest}, Panem jest,
                   D       A7
(Panem jest), Jezus moim Panem jest.
G7           G  A       D
Alleluja! Jezus Panem jest.
2. Królem jest...
3. Zbawcą jest...

Alleluja w Bogu nadzieję mam

Ref. Alleluja, Alleluja
W Bogu nadzieję mam,
On pełnią radości mej.
1. Przyjdźmy, radośnie śpiewajmy dziś
Skale naszego zbawienia,
sercem za wszystko dziękując Mu,
wykrzykujmy radosną pieśń.
2. Gdyż wielkim Bogiem jest nasz Pan,
królem wszelkiego stworzenia,
Góry i morza w Jego ręku są,
On cudownie uczynił świat.
3. Pójdźmy i przed nim pokłońmy się,
uklęknijmy przed jego tronem.
On Bogiem naszym,On zbawił nas,
On broni nas ręką swą.

Baranek Królem jest

G                        C                                D
Baranek Królem jest (Baranek Królem jest)
D                       G                             e
najwyższy zajął tron (najwyższy zajął tron)
e                         C                            D7
w pokorze chylę się (w pokorze chylę się)
D7                         G C G
z radością składam hołd

Bądź błogosławiony

1. Bądź błogosławiony Wiekuisty Boże, za niezmierną miłość
którąś stworzył świat
Ref. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie
hołd Ci składamy dar naszych serc.
2. Boski zbawicielu, który męką zmyłeś
ogrom ludzkich win.
3. Chryste Zmartwychwstały,
który swoim duchem ożywiłeś nas.
4. Jezu nasz lekarzu, który jak balsamem
koisz łaską ból.
5. O dobry Pasterzu, który niestrudzenie
szukasz ludzkich dusz.
6. Wiekuisty Królu, który pod swe berło
zgarniasz ludzki ród.

Bliskie jest królestwo Boże

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże -
nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy marny łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości
6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy -
A także za grzechy całego świata.
8.Dostępujemy odpuszczenia grzechów -
Ze względu na Jego Imię

Bo zakrólował Pan

  D                           C       G         D    (C G D)
1. Usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,
                      C              G           D  (C G D)
jakby głos mnogich, spienionych wód,
                 C  G            D   (C G D)
jakby głos potężnych gromów,
             C        G   D   (C G D)
które mówiły: Alleluja?
          e             C  e                          D         C
Ref. Bo zakrólował Pan, Bóg nasz Wszechmogący.
         e             C        a7   D    (C G D)
Radujmy się i weselmy, oddajmy Mu chwałę.
2. A od tronu wyszedł Głos, który mówił:
chwalcie Pana wszyscy Jego słudzy,
bojący się Go wielcy i mali,
niech Imię Pana wychwalają.
3. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. /bis

Bóg Królem jest

Bóg Królem jest (Bóg Królem jest),     A
śpiewaj Mu hymn (śpiewaj Mu hymn)      h
najdalsza z ziem (najdalsza z ziem),   D
największa z wysp (największa z wysp). A
Najwyższa z gór, (najwyższa z  gór)
stop się jak wosk (stop się jak wosk),
bo wkracza Król (bo wkracza Król),
jak ogień moc (jak ogień moc).
Niech chwała zabrzmi Bogu       A (D A E A)
w świątyni buchnie płomień.     cis7 fis7  h7 E
Niech chwalą Go anieli          Fis gis7
na wielkim nieboskłonie.        H7 D E D E
Niech chwała zabrzmi Bogu
za wszystko, co dokonał.
Niech wychwalają Pana
za wielkość niezmierzoną.
Niech chwała zabrzmi Bogu,
niech wokół zaczną tańce,
zagrajcie mu na bębnie,
rogu i dźwięcznej harfie.
Niech chwała zabrzmi Bogu
na cytrze i cymbałach.
A to, co żyje niechaj
wychwala dzisiaj Pana.

Chcę wywyższać Imię Twe

G            C                    D
Chcę wywyższać Imię Twe
G          C                        D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
G         C            D
Panie dziś raduję się
G           C                       D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić
      G                C        D            CD       G
ref. Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
G                  C             D      CD     G
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
G               C        D             H7                e
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty
                 C          D    G
Chcę wywyższać Imię Twe

Chrystus Król Panem jest

   D         e A              D
Chrystus Król Panem jest;
                                      h                  e A7
z grobu wstał, pokonał śmierć i Panem jest!
                 D       D7               G         g
Klęknij, wyznaj, że Chrystus Królem jest,
      D  h     e  A   D
że twoim Panem jest!

Chrystus Pan Boży Syn

    G                e                a
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
    G                                                C
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
               G              a                         G
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
                     C            a           G  D
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
  C D    G                           e
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
        a7         D                           G     D
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
   C D    G                           e
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
                          a7                  D                      G
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem

  D                A           h           fis
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.
 G     A     D    G     D  A     D
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
Christus vincit, Christus regnat.
Christus, Christus imperat.

Chwalcie Pana narody

Chwalcie Pana narody              a d
Wysławiajcie Go ludy              G C7+
Bo Jego łaskawość nad mani         F B7+ E
Śpiewajcie Panu pieśń nową            a
Niechaj chwała Pana zabrzmi         F
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą G
Jego królestwo na wieki!          E
Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Król sobie w nas upodobał
On zdobi pokornych zwycięstwem
Niech weselą się święci wśród chwały
Niechaj cieszą się na swoich miejscach
Niech w ich ustach będzie Boża chwała
A miecz obosieczny w ich ręku

Chwalcie Pana Niebios

Chwalcie Pana niebios   e
Chwalcie go na cytrze   e
Chwalcie Króla świata,  Dh
Bo on Bogiem jest.      Ce
Chwal duszo maja Pana mego Króla,         e
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,     DhCe
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, e
Chcę Go wysławiać,śpiewać Alleluja!       DhCe
Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu,który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko ci żyje śpiewa Alleluja!
Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

Chwalimy i wielbimy Go

G   e           D
Chwalimy i wielbimy Go.
C           D   e
Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest) /bis
G                     D
A więc pójdźmy za Nim razem,
C              D
Pójdźmy za Nim razem,
       G              D
A więc pójdźmy za Nim razem,
C              e
Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest)

Chwała Barankowi

Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek zabity
Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek Żyjący
A oto wielki tłum
Którego nikt nie mógł policzyć
Stojący przed tronem
I przed Barankiem
Odziani są w białe szaty
W ich ręku palmy męczeństwa
Donośnym głosem wołają
Zbawienie u Boga naszego
Chwała, błogosławieństwo i mądrość
I cześć i moc
Potęga Bogu naszemu
I Barankowi
Ci przyodziani w białe szaty
Kim są i skąd przybyli
To ci, którzy w krwi Baranka
Je wybielili
Pan mówi: Ja jestem
Początkiem i końcem
Zaprawdę przyjdę niebawem
Biegnijcie wytrwale
Nie będę już łaknął, ni pragnął
Nie porazi mnie słońce
Bo paść mnie będzie Baranek
Da pić ze źródeł wód życia!
e D a e
D e a e
e H7 e a
D h e
e H7 e a
D e

Cóż Ci Jezu damy

 D                 e      A                        D
Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie
D                   e          A             D 
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie
           D           G               A              D
Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam
      D                    G     A             D
Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam
W serca Twego ranie o serc naszych Królu
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu
Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę

Dzięki o Panie składamy dzięki

ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,  G D G
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.    C D G
1. Za to, że dałeś nam wiarę. ref:      G C D
2. Za to, że dałeś nam miłość. ref:
3. Za to, że dałeś nam siebie.  ref:
4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:
5. Ty nam przywracasz życie.  ref:
6. Za to, że jesteś z nami.  ref:
7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

Dziękujemy Ci Ojcze nasz

1. Dziękujemy Ci, Ojcze  nasz,
za życie i za wiarę
którą nam poznać dałeś,
przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
2. Nam zaś darowałeś
Pokarm duchowy, oraz napój,
i zywot wieczny,
Przez Jezusa  Syna Twego.
3. Ty o Panie Wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko dla Imienia  Swego
Pokarm i napój dałeś,
Ludziom na pożywienie.
4.Pomnij Panie na swój Kościół
i wybaw  go od wszelkiego złego,
i doproadź go w miłości swojej
Do królestwa swego.
Tobie chwała na wieki.

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały

    e        G      D   e         C  D
1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały,
 e      G D  e    C  D
wiedzie triumf okazały;
e D        a        C D G
ozdobny w ślicznej koronie,
e   D     a        C D H
odbiera cześć na Syjonie.
a    D e  G   D7 G
Alleluja, alleluja.
2. Śmierci, gdzież moc teraz twoja?
Kędy twa, szatanie zbroja?
Nadszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza i wziął łup jego.
Alleluja...
3. Jezu mój, na wieczne lata,
Tyś ozdobą tego świata:
z łaski przypuść nas do swego
zwycięstwa nieśmiertelnego.
Alleluja...
4. Chwała wiecznemu Królowi,
Bogu Ojcu i Synowi;
chwała Duchowi Świętemu,
Jednemu Bogu naszemu.
Alleluja...

Dziś Kościele żyjącego Boga wstań

Jesteśmy ludem nabytym cenną Krwią.     D C7 H
W radości Bogu oddajemy cześć.          e G A
Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc, e G A
to niszczymy moc szatana na ziemi tej   e A D H7
Uwielbiajmy Jego chwałę, dzień po dniu. e C A7
W radości Bogu oddawajmy cześć.
Gdy głosimy Jego wielkość i miłosierdzia dar,
to niszczymy moc szatana na ziemi tej.
Ref.
Dziś Kościele żyjącego Boga wstań.     G h C D7
Bóg Królem całej ziemi jest            G h C D7
Żadne moce i zwierzchności
nie wzruszą nas nigdy już,             G G7 C A7
gdy stajemy w jedności,
nikt nas już nie rozdzieli,            G D7 G D
bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg.      C a D G
Ogłaszamy mocom zła na świecie tym:
Wasz czas już kończy się.
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my,
Jego Kościół dziś
Niszczymy moc szatana na ziemi tej.
Zatem cały ludu Pana teraz wstań!
Uwierz mocy słowa, które daje Bóg.
Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też,
kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc.

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!  C e  F  G 
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię       C
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię          e
Dzięki Ci składamy                            F
Bo wielka jest chwała Twoja             G
Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący
Panie Synu Jednorodzony
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami!
Albowiem tylko Ty jest Święty
Tylko Ty jest Panem
Tylko Ty Najwyższy
Jezu Chryste z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca
Amen, Amen, Amen, Amen!
Amen

Godzien jesteś

       G                    C
1. Godzien jesteś, godzien jesteś,
  G                D7
Panie i Boże nasz.
     G                 C
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
   G          D7    G
Chwałę, cześć i moc.
    D                                     G
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
   D                                  G
Wszystko stworzyłeś Ty sam.
           G7            C
I z woli Twojej zostało stworzone
   G           D7             G
Godzien jesteś wziąć cześć.
2. Godzien jesteś, godzien jesteś,
Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
Chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
Wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu,
Godzien jesteś wziąć cześć.
3. Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś, godzien jesteś,
Zbawco, Baranku nasz.
Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc.
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki.
Amen, amen.

Hej Jezu Królem Tyś

Hej, Jezu, Królem Tyś    F B F
życie Twe uwalnia mnie,  F B C
będę sławić cały dzień   F B F
doskonałe drogi Twe.     F B F
Hej, Jezu, Panem Tyś,   
chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
wola Twa niech spełni się.
Chwała Barankowi, cześć,  G C G   
weź mnie do ziemi swej.   G C D
Zwyciężymy w imię Twe,    G C G
ogłosimy rządy Twe.       G C G
Hej, o hej, o Lwie Judy,   ( A D A
jak potężnym jesteś Ty,      A D E
hej, o hej, o Lwie Judy,     A D A
jak wspaniałym jesteś Ty.    A D A

Hołd Tobie..... Ty jesteś Królem
m.: ks. Z Bernat
Ty jesteś Królem  Izraela
i sławnym potomkiem Dawida.
Błogosławiony Królu
Ty dziś w imię Pańskie
        przybywasz.
ref.
Hołd Tobie,  sława i  cześć,
o Chryste, Królu i Zabwco,
któremu niegdyś chłopięcy chór
pobożnie śpiewał : Hosanna!
Wszystkie zastępy niebieskie
na wysokościach Cię wielbią.
A z nimi śmiertelny człowiek
i wszystkie razem stworzenia.
ref.
Rzesza żydowska z palmami
wybiegła Ci naprzeciwko.
Przyszliśmy i my dzisiaj
z hymnami, miłością, modlitwą.
ref.
Wtedy co szedłeś na mękę,
a oni słusznie Cię czcili,
my oto Ci śpiew nucimy,
gdy już królujesz na wieki.
ref.
Oddanie wdzięcznie przyjąłeś,
łaskawie przyjmij i nasze,
o Królu dobry, łask rozdawco
miłe Ci wszystko co  dobre.
ref.

Hymn III Tysiąclecia

Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,            e D h e
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;         e D h e
On ją na morzach utrzymuje stale,                e D h e
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.     e D h e
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.
Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.
Otwórzcie bramy...
Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.
Otwórzcie bramy...

Hymn wielkanocny

Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest
Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
      Bo Jego Ciało nas karmi,
      Na krzyżu za nas wydane,
      A Jego krwią napojeni
      Żyjemy odtąd dla Boga.
Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
      Już Chrystus Paschą jest naszą
      I szczerej prawdy zaczynem,
      Niewinnym Bożym Barankiem,
      Co siebie złożył w ofierze.
O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
      Już Chrystus grób swój porzucił,
      Zwycięski wraca z otchłani,
      A gdy uwięził szatana,
      Otworzył niebo dla wszystkich.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
      Niech Ciebie, Panie promienny,
      Powstały z martwych po męce,
      I Twego Ojca, i Ducha
      Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
e D e
C D h e
e D e
C D h e
e D e
e H7
e D G a
G D h e

Idziemy w rytm...

Idziemy w rytm pieśni miłości,    a C G D
śpiewając na cześć Króla Chwał.   a C G D
Ma moc, aby piekło otworzyć,      a C G D
uwolnić od grzechu i zła.         F G A
Niesiemy więc flagę zbawienia,    D C D
a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan,  F G A
to armia czcicieli stoi z Nim wraz,            h fis G D
w ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask.  e h C e A
Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!            (G) D A G A D A G
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy    A h fis
i słowem naszych ust.               G D A
A walka trwa! Dla Króla Chwał        (G) D A G A D A G
swe życie składamy, by tryumf Chrystusa A h fis G
w tym świecie mógł brzmieć!        A D

Ja chcę żyć dla Króla

1. Nie chcę być dla siebie
sterem, żeglarzem, okrętem.
Nie chcę wciąż udawać,
Że mój egoizm jest taki święty.
Ref.: Ja chcę żyć dla Króla,
Co równy jest ogromnie.
Za Nim iść, z Nim jest fajnie,
On uśmiecha się do mnie.
2. Nie chcę żyć dla zysku
I cierpieć dla szpanu codziennie,
Grać cwaniaka mądrego,
Być aktorem swego życia komedii.
3. Chodź i ty razem z nami,
Będziemy kumplami, Królem - Chrystus?
Porzuć wszystkie kłopoty,
Troski, tęsknoty, przyjmij Jego.
Ref.: Zacznij żyć dla Króla,
Co równy...

Jak Dawid

Jak Dawid kiedy przed Bogiem był  a e
Będę tańczyć ze wszystkich sił         a e
Przed Panem, Królem mym.           G a
Jak Miriam grała na bębnie swym.
Będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym.
Pokłońmy się przed Bogiem,    F G
Oddajmy Jemu cześć!              F G a
Wielbijmy Imię Jego,
Śpiewajmy Jemu pieśń!
La, laj, laj, laj, lala, laj, laj, laj
laj, laj, laj, lala, laj, laj, laj
laj, laj, laj, laj, laj, laj.
Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go,
Pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,
Oddajmy Panu chwałę i cześć,
A wróg ucieknie wnet.
Pokłońmy się przed Bogiem
oddajmy Jemu cześć
wielbijmy imię Jezus
śpiewajmy Panu pieśń.
Laj, laj...

 

Jak dobrze razem dziś tu być

1. Jak dobrze razem dziś tu być,
w obecności Twej.
Przed oblicze Twoje przyjść,
moc Ducha Swego zlej.
Ref: Ty imię moje znasz i Panem jesteś mi,
więc będę wielbić Imię Twe po wszystkie dni.
2. Ty Królem Królów jesteś zwan,
Święte jest Imię Twe.
Zwycięzcą Jezus mój Pan,
On mocą darzy mnie.

Jedną dziś tworząc rodzinę

A6      A    A6         A
Jedną dziś tworząc rodzinę
                  E        Bmaj7/E
Wszystkie dzieci Twe
A6           A     A6
Chwalą wciąż w jednym Duchu
A                    E          Bmaj7/E
Króla królów chwalą wciąż
                     cis     gis
Brzmi pieśń Abba Ojcze
Fis7sus fis7   E    E7
Święte  Imię Twe
cis     gis
Abba Ojcze
Fis7sus fis7    E
Święte  Imię Twe

Jedyny Król

Ty z miłości
Z Aniołami do nas przysłany
Król radości
Czekasz gdy do Ciebie zdążamy
Tobie wiersze
Tobie najpiękniejsze piosenki
Wielki miłowaniem
Królu wszystkich ludzi niepojęty
A Ty czekasz na nas uśmiechnięty
Sznur Aniołów ponad Tobą taki piękny
Z gwiazdami na Twe tańczą zaproszenie
Radując się

Jest jedno Ciało

C               F                     C
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan
 C                        F                C
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli
           F                   G                 C              a
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz
        F                                  G
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemie te
                 C                       G
Ref.         Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
        Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć
        Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
         F            d               G           C
        Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej Ziemi tej

Jesteś Królem

Jesteś Królem,                  D
Jesteś Królem                   A h
Krolem jest Bóg /2x             G A
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podniesmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go  /2x

Jesteś Panem wszechświata

Jesteś Panem wszechświata i Królem mojego życia.    A D A E
Jezu, Tyś Panem mym.                A D E
Jesteś Królem wszechświata i Panem mojego życia,    D cis7 fis d7
Wywyższam Ciebie dziś,                A D A
Wywyższam Cię /3x  Panie mój.         D E fis d7 A E A

Jesteś radością mojego życia

   G         D           C     D
Jeseś radością mojego życia,
C  D  G
O, o, o Panie mój? (bis)
G          a
Ty jesteś moim Panem,
D         G
Ty jesteś moim Panem,
e         a
Ty jesteś moim Panem,
    D                   G
na zawsze jesteś Panem mym. (bis)
Jesteś Panem ...
Jesteś Królem ...
Jesteś Zbawieniem ...
Jesteś Obrońcą ...
Jesteś Władcą ...
Jesteś Miłością ...
Jesteś Nadzieją ...
Jesteś Pokojem ...

Jeśli nie ja

Jeśli nie ja, jeśli nie ty,        D G A D
dziś nie będziemy Jezusa czcić     h E A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
to kamienie wzniosą swój krzyk.    G D h A D   
Błogosławię Cię, Panie i Boże mój     G A D  G A D
Odbierz królewską cześć -            G Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię.       G e A
Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń -
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

Jezu drogi Tyś miłością

Jezu drogi Tyś miłością, przyjdź, daj Siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam.
Ref.: Jezu, Jezu przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej.
2. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj.
Duszę moją łaski tchnieniem, przemień w cichy raj.
3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc
i zachowaj nas w pokoju, sercom daj swą moc.

Jezu, wywyższamy Cię

Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś,
stojąc dziś w obecności Twej, wielbimy Święte Imię Twe.
Wielbiąc wznosimy Tobie tron /3x 
przyjdź, o Jezu i króluj nam.

Jezus Chrystus Panem jest

1. Jezus Chrystus Panem jest,
Król to Królów, Panów Pan.
Cała ziemia Jego jest
po najdalszy świata kres.
Jezus -Królów Król!
Jezus - świata Pan! / 2x
Świata Pan!
2. On okrzykiem w walce jest,
sprawiedliwość niesie nam,
w marszu wielbiąc Imię to!
Jezus -Królów Król!
Jezus - świata Pan! / 2x
Świata Pan!

Jezus Chrystus to panów Pan

Jezus Chrystus to panów Pan   GCG
i całej ziemi Król./4x        DG
Jedyny Pan Władca narodów,    GCaDG
jedyny Pan i Bóg.             GcaDD7
W innym imieniu nie ma zbawienia,   GCaDG
bo Jezus to panów Pan.        GCD
Jezus to Panów Pan!           BFCG
Jezus to Panów Pan!           BFCDD7
Alleluja, alleluja, alleluja. GCGDG DG

Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie        d C a d
Jezus daje pokój nam              d C a d
Jemu skadam dziękczynienie   d C a d
Chwałę z serca mego dam       d C a d
Jezus siłą mą                           d F G
Jezus pieśnią mego życia          a d
Królem wiecznym on
Niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to
Czego szukałem dodzisiaj
Sam mi podał dłoń
bym zwyciężał w każdy dzień
W jego ranach uzdrowienie
W jego śmierci życia dar
Jego krwe to oczyszczenie
Jego życia chwałą nam
 

Jezus jest Królem

Jezus jest Królem chwały
Księciem pokoju On
nieba i ziemi Panem jest
objął sprawiedliwy tron
chóry aniołów przed Nim
wielbią Go oddając cześć
i odwieczną nam głoszą wieść
Jezus Chrystus Panem jest
Ref.: Hosanna Jezus Syn Dawida
Hosanna Jezus Królów Król
całe niebo pełne chwały
bo Jezus Chrystus Panem jest

     

Jezus, Królem naszym jest

D   A        h                 G
Jezus, Królem naszym jest.
Jezus nasz umiłowany /2x
O wstań Święty Boże nasz,
o wstań i zajaśniej nad nami /2x

   

Jezus moim Królem

Jezus moim Panem, moim Królem jest,   E
Jemu całe moje życie służyć chcę oo...   E7
/Jezus moim Panem./4x    AE
Jezus moim Panem jest,   H7A
Jemu służyć chcę. (2x)   AE
Alleluja!!! (10x)        EAEH7AE

       

Jezus najwyższe Imię

    D                      h                e    
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
                A         D                           h
Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
       e         A     DD7
Odkupiciel, Słowo żywota.
     G                fis
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
         e          D  D7
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
     G                      fis
Zgładził grzech Baranek na wieki,
        e       A   D
Królów Król i panów Pan.

 

Jezus – pokonał śmierć

Jezus - 4x                                            D e G A D
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech    G A7 D
zmartwychwstał Pan i Królem jest.      G A7 D

Jezus siłą mą

      d     F    g         A7           d        
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
             F        g       A7          d        
     Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej.
            F      g          A7          d        
   Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
         F      g           A7              d        
 Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
   d    C                      d              
1. Jezus, daje nam zbawienie,
d     C                d
Jezus, daje pokój nam.
d       C                   d     
Jemu składam dziękczynienie,
d      C              d
chwałę serca mego dam.
2. W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.

Jezus to Król

Jezus to Król, dziś Go wywyższamy,        d C a7 d
Jezus to Król, dziś uwielbiamy Go...        d C a7 d
Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi.    (g) C B g A7
Laj, laj, laj...                    d C d a7 d

Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się           d g
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc  C F A
Jezus jest Panem, o alleluja,              d g
Po wieczne czasy Królem królów jest.       d A d
Jezus jest Panem /4x                       d g C F A
Tylko Jezus jest Panem                     d
Jezus jest Panem                           g
On jest Panem ziemi tej.                   d A d

 

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

 C                  F               G
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
    F                 d                G
już teraz we mnie Twe królestwo jest.
   C                  F                      G
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
     F                 d      G             C
już teraz we mnie Twe królestwo jest.

 

Król królów, Pan panów

Król królów, Pan panów, chwała Alleluja! 2x     eH7e
Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! 2x

 

Króla wznoszą się znamiona

1. Króla wznoszą się znamiona,
Tajemnica krzyża błyska:
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz w, tej śmierci życie tryska.
2. Poranione ostrzem srogim,
Włóczni, co Mu bok przeszywa:
Aby nas pojednać z Bogiem,
Krwią i wodą hojnie spływa.
3. Już się spełnia wieczne słowo,
Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
Głośną na świat cały mową,
Oto Bóg królował z drzewa.
4. Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte członki niech otula.
5. O szczęśliwe, bo ramiony
Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
Okup świata zawieszony,
I łup piekłu odebrano.
6. Krzyżu bądźże pozdrowiony,
O nadziejo Ty jedyna!
Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.
7. Trójco źródłem, coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż święty otwórz wrota,
Do zwycięstwa i do chwały.

Królestwo Boże jest wśród nas

1. Królestwo Boże jest wśród nas,  G e
Niebo jest w sercu mym.            C D G
I Jego wiecznej chwały blask,
Niebo jest w sercu mym.
Oooooooo
Niebo jest w sercu mym. (2x)
2. Rozlewa na nas miłość swą,
Niebo jest w sercu mym.
Pokojem i radością swą,
Niebo jest w sercu mym.

Królowi wieków

Królowi wieków nieśmiertelnemu     D h G A D (E cis A H E)
Niewidzialnemu Bogu samemu
Królowi wieków nieśmiertelnemu
Niewidzialnemu Bogu samemu
Cześć i chwała na wieki wieków
Chwała na wieki wieków AMEN
 
Królu Boże Abrahama
1. Królu Boże Abrahama,
W Tobie moc i dobroć sama!
2. Wejrzyj na to ludzkie plemię,
A pogodę deszcz żyzny daj na ziemię.
3. Niechaj zna lud prawowierny,
Żeś jest Pan Bóg miłosierny:
4. A my Cię za ten dar wielki,
Wielbić będziem na czas wszelk1.
  
Królu odwieczny
1. Królu odwieczny wszechświata
i Zbawco całej ludzkości,
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
otwarło łaski podwoje.
2. Dzisiaj wstępujesz do nieba,
by zasiąść z Ojcem na tronie;
On Ci na wieki przekazał
władanie wszelkim stworzeniem.
3. Wszystko, co żyje na ziemi,
napełnia otchłań i niebo,
Tobie poddane na zawsze,
przed Tobą zgina kolano.
4. Drżą aniołowie zdumieni
odmianą losu człowieka:
ciało obmyte z przewiny
króluje w Słowie Wcielonym.
5. Ty jesteś, Chryste, radością,
nagrodą nam obiecaną;
świata całością kierujesz,
poskramiasz złudy doczesne.
6. Przeto prosimy Cię, Panie,
byś wszystkim grzechy przebaczył,
serca pociągnął ku Tobie
przez łaskę z nieba wylaną.
7. Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić
wśród chmur płonących czerwienią,
daruj nam karę należną
i przywróć godność straconą.
8. Jezu, co w niebo wstępujesz,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
śpiew odkupionych wysławia
przez całą wieczność bez końca.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

       E
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
                   E           H
To nasze rycerskie hasło.
     A        E            H   E
Ono nas zawsze prowadzić będzie
      E           H          E7 (E)
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

     d          g    C             A7 d
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
d           g     C            A7 d
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  g               C    d C7 F
Gdzie Bóg, Król świata całego
d g            C A7 d
dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

   

Krzyżu święty, nade wszystko

1. Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło.
2. Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
3. Tyś samo było dostojne,
Nosić światowe Zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion,
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.

 

Lud Twój Panie lud pielgrzymi

Lud Twój Panie, lud pielgrzymi      G D e
Prosi, byś był światłem,            C A7 D4-3
Byś, na drodze do Królestwa,        G D e G7
Wzmacniał serca Twoim Ciałem.       C A7 G D
Zostań, zostań wśród nas, o Panie!  h E a c G D G
1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą.     g c g
Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną.        g d g
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,        g D7 Es G7
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.       c A7 D7
2. Twoje wino niech jest napojem mocy,
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.

Ludu Kapłański

Ref.: Ludu Kapłański, Ludu Królewski
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Śpiewaj twemu Panu
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca!
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
Żywe Słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, Jedyny Synu Maryi Panny!
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas przyszedł zbawić.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich!
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,
Cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości!
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy, Arcykap1anie w Nowym Przymierzu?
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające laskę!
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany!
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie!
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa!
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Wszystkie owce Twoje.
       
Lwie Judy
1. Lwie Judy, któryś objął tron,
C                         G
Niech każdy pozna imię Twe,
           F       G    F                C
Ty jesteś Królów Król, Pokoju Książę, przyjdź,
                    G
Twe królestwo niech na wieki trwa.
            G       d7        G
Niech żyje król! Niech żyje król!
d7       G7 C   F              C
Niech żyje król! Niech żyje król!
          G G4 G3 G4 G3 C
Tyś Królem mym.
2. Lwie Judy, dziś na ziemię zstąp,
Za życie Twe dziękuję Ci,
Za żywe słowo Twe,
Za Twojej śmierci krzyż,
Zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe.
Alleluja, alleluja!
3. Lwie Judy dziś, ponownie przyjdź,
Obejmij tron Jeruzalem.
Tyś Panem Panów jest,
Uwolnij ziemię swą.
Niech nadejdzie już królestwo Twe.
Marana tha! Marana tha!
4. Lwie Judy, któryś objął tron,
Niech każdy pozna imię Twe,
Ty jesteś Królów Kró1.
Pokoju Książe, przyjdź,
Twe królestwo niech na wieki trwa.
Niech żyje Król! Niech żyje Król!
Tyś Królem mym.

    

Memu Bogu, Królowi

Memu Bogu Królowi                e D
będę śpiewał tę pieśń,               h e
teraz, zawsze, na wieki, Amen.   e h e
/Alleluja/ 3x, Amen!              e D h e   e h e

      

Mój Jezus Królem królów jest

Ref.: Mój Jezus Królem królów jest.   GCD
Mój Jezus władać będzie wciąż.        GCD
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą
i teraz we mnie
mieszka już.
1. On dał mi całkiem nowe życie,     GCD
uczynił mnie dzieckiem światłości.   GCD
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.
2. On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności.
Choroby wszystkie wziął na siebie
i już nie muszę się niczego bać.

 

My chcemy Boga, Panno święta!

1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref.: Błogosław słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?
2. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

  

Na wieki żyjącemu

Na wieki żyjącemu, nieśmiertelnemu Bogu,    C F G C / 2x
Królowi niewidzialnemu, jedynie mądremu,    a G C G d G C
Mądremu Bogu !                      d G C
Oddajmy chwałę i cześć Królowi,  G a
Temu, co żyje na wieki.          G C
Oddajmy chwałę i cześć Królowi,  G a G F
Na wieki, na wieki, amen, amen.  G C (F C...)

 

Nie rzucim Chryste

1. Nie rzucim Chryste świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary!
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x
3. I taki triumf, taki cud powieje
z Jasnej Góry,
I z taką` wiarą ruszy lud -
Synowie Polski, córy.
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x

 

Niech przyjmie chwałę i cześć

Niech przyjmie chwałę i cześć  A e7
Siedzący na tronie.            D A
Błogosławieństwo i moc         A e7
Niech weźmie Baranek.          D A
{Od wieków na wieki niech płynie  F G
Królowi pieśń chwały.}    /2x     A
 
 
Niech w święto radosne (sekwencja) 
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Niegodny

Ref.:
Niegodny jestem Panie przyjąć Cię
do swej duszy, e C
Lecz niech to wyznanie
niech Cię żal mój wzruszy.a H 7
Pociesz mnie przebaczeniem,
daruj mi winy, zbrodnie, e C
Uświęć swym wejrzeniem,
bym Cię przyjął godnie. a H 7
1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary, e
Z Twego stołu dary biorą, a H 7
Ręce do Boga wyciągam po dary e
I z ufnością, i z pokorą. a H 7
2. Panem i Królem Tyą naszym na wieki, e
Przecież sami pobłądzimy. a H 7
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki, e
Gdy Cię pośród nas czujemy. a H 7

  

Nigdy z królami

Nigdy z królami nie będziem w aliansach    a d a
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi            a G d E
/Bo u Chrystusa my na ordynansach           a A d
Słudzy Maryi/x2                                        a E a E

 

O Chryste Królu

1. O Chryste Królu, Władco świata,
Twoimi zawsze chcemy być,
W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata,
pod berłem Twoim wiecznie żyć.
Ref.: Króluj nad nami Boże nasz,
Drogą Świetlaną prowadź wprzód.
Wspieraj swą mocą, łaską darz,
u wiekuistych przyjmij wrót.
2. W królestwie Twoim miłość włada,
Trwa wieczny pokój pośród burz.
W nim Boska czeka nas biesiada,
Radość nieziemska ciał i dusz.
Ref.: Króluj...

 

O Hostio Święta

O Hostio Święta, zdroju Bożej słodyczy
Ty dajesz duszy mojej moc
O Tyś Wszechmocny
Któryś przybrał ciało z Dziewicy
Przychodzisz do serca mego utajony
I nie dosięga Cię zmysłów moc
Me serce jest Ci mieszkaniem
O Królu Wiecznej Chwały
Panuj w mym sercu i króluj w Nim
Jako w pałacu
O wielki, niepojęty Boże
Któryś raczył tak się uniżyć
Oddaję Ci cześć!
a C d a
a C E
C
a
C a
E F G C
(E)
C
E
F
E

 

O Królu Chwały

O, Królu Chwały,      /        E|A
Najwyższa mocy,      /
Najwyższe dobro,    /
Najwyzsza mądrości /x2
Królowania Twego,          /  H|A
nie będzie końca na wieki /x2 E|A

 

Ofiaruję Ci

Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,    D A D G A
moją pracę i mój sen,                           D h
wszystko, co drogie mi,                      G A
Panie, ofiaruję Ci.                             D D7
Bo dla Ciebie ja żyję,                         G A
moim Królem jesteś Ty.                        D h
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.    G A D
Panie Jezu, weź moją słabość i łzy,
I powroty do Twych drzwi,
I te chwile, gdy świat,
mi się zdaje tęczą lśnić.
Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,
Jesteś światłem mym,
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci.
Panie Jezu weź każdy wysiłek mój,
moją pracę i znój,
Każde dzieło mych rąk,
razem z piosenką tą.
Bo wraz  z nią swoje życie
Panie ofiaruję Ci,
Tyś jest światłem i życiem moich dni

   

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas

DFeD      Ogłaszamy królestwo Boże w nas! X2
DFeD      Wśród nas jest!  X2
CGCGCGD   Głusi znów słyszą niewidomi widzą
CGCGA     Zmarli powstają by żyć,
CGCGCGD   Ubogim głosimy tę dobra nowinę
CGCGA     Jezus jest Królem, Amen.

 

Ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.   CFG
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.   aFG
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe królestwo jest.

  

Ojczyzno ma

          d          A7
Ref.: Ojczyzno ma
      g     C     F
tyle razy we krwi skąpana
d          D7         g
Ach jak wielka dziś Twoja rana
d           A7        d
Jakże długo cierpienie twe trwa
  d            D7
1. Tyle razy pragnęłaś wolności
  A7               d
Tyle razy tłumił ją kat
d          D7             g
Ale zawsze czynił to obcy
d                  A7        d
A dziś brata zabija brat
2. Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon
3. O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie trwał
4. O Matko ma
Tyś Królową Polskiego narodu
Tys wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak

 

Oto idzie mój Bóg

Oto idzie mój Bóg,                D
Oto idzie mój Król,               e
Oto Zbawiciel mój,                G
A imię Jego-Jezus/x2              e
Tęsknię za Tobą, Panie            G A
Wiem,że przyjdziesz niebawem,     G A
Z głębi serca dziś wołam          G A
MARANA THA! /x2                   e [D]

 

Oto jest dzień

Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.
3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.
4. Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.
5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże Odkupienia.
6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Zmartwychwstania.
7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.

 

Oto Pan Bóg nasz

a    G        a       G    a
Oto Pan Bóg nasz! Izraela Pan!
a    G                a          G          a
Nasz Ojciec na wieczny czas, na wieczny czas!
            D     a
Bóg mój to Panów Pan,
a          G      a
Bóg mój to Królów Król,
a              D        a      G E     a     d E
Bóg mój, Bóg chwały i czci! Amen. Amen. Alleluja!
a         D    a
Bóg mój, opoka ma!
            G       a
Bóg mój zwycięstwem moim jest!
                D      a          G E  a      d E
Bóg mój, Bóg chwały i czci! Amen. Amen. A1leluja!
   a             d
Do Ciebie należy niebo
  E              a     E    a
I ziemia Twoją jest, Twoją jest.
          d
Tyś Królem mym,
   E               a
Panem wywyższonym ponad całą ziemię.
          F d
Tyś Królem mym,
   E               a
Panem wywyższonym ponad cała ziemię.
              d
Łaski i mocy udzielasz nam;
E                 a d a
Twe królestwo na wieki.
a               d
Łaski i mocy udzielasz nam;
E                 A
Twe królestwo na wieki!
A         D9      A D9  A         D9     A7 D9
Królestwo Twe na wieki! Królestwo Twe na wieki!
A       D     A   A      D
Panie, Boże nasz, uwielbiamy Cię,
A      D              A      E
Wywyższamy dziś Twą chwałę i moc!

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi
w swych sercach postawcie Mu tron.
Niech On się w nas zadomowi,
wszak Królem wszechświata jest On.
Ref: Niech Jezus Chrystus sam,
     nadzieją będzie nam.
     Gdy z Nim pójdziemy wraz,
     zwycięstwo czeka nas.
2. On kupił sobie na własność
ten świat Swoją Najdroższą Krwią,
by wszystkich wieźć w Swoją jasność,
co Jego uczniami być chcą.
Ref: Niech Jezus Chrystus....
3.O Jezu, Ty odkupiłeś
swych braci od grzechów i win.
Wytrwania w wierze daj siłę,
a wiarę przemienić daj w czyn.
Ref: Niech.....

 

Pan króluje nad wiekami

D       fis  G      A     D           G   A
Pan króluje nad wiekami, Pan na nieboskłonie;
D            fis     G     A
Pan rzekł do mnie: Tyś mym Synem,
D                 F   A
Jam dziś Ciebie zrodził;
D       fis D      A     D      A    D
Pan króluje nad wiekami, Pan na nieboskłonie.
D         fis       G       A
Pan rzekł do mnie: Tyś mym Synem
D          A     D
Jam dziś Ciebie zrodził.

  

Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony   G e  
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.                   C G D  
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,  G e  
Oddajmy Jemu cześć!                                C D C D E  
        
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,  a D G h C  
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.     a D G h C G  
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony   a F  
Wśród chwał!                                            C G  

  

Panie daj mi Twej wody

Panie, daj mi Twej wody
Zaprowadź minie nad strumień,
Abym mógł popłynąć.
Pokaż mi Twoje serce Panie
Pokaż mi Twój bok, mój Królu
Aby stamtąd popłynęła woda
Woda dająca życie
Poprowadź mnie dalej
Tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech
Poprowadź mnie ręką anioła
I pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce
Daj mi teraz stanąć w zatoce
Abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża
Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście
W tym co zostawiłeś dla soli
a D
F
E
a e
F E
a G
F E

   

Panie Jezu Przyjm

Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień
Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi
Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję
Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci
Panie Jezu przyjm, moją słabość i łzy
i powroty do Twych drzwi
I te chwile gdy mi ,świat się zdaje tęczą lśnić
Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,j esteś światłem mym
Moje życie ja ofiaruję Ci
Panie Jezu weź, każdy wysiłek mój,każdą pracę i znój
każde dzieło mych rąk każdą myśl każdy krok
Pragnę sławić Twe imię po przez wszystkie moje dni
Moje życie ja ofiaruję Ci
Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień
Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi
Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję,
Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci

  

Panie, Twój tron

Panie, Twój tron wznosi się    DeA7
nad wszystkie ziemie świata,   Dfish
jesteś najwyższy, Panie mój,   eA7
Królu mój.                     D
Ref. Wywyższamy Cię /x3 Boże nasz
Wywyższamy Cię /x3 Boże nasz 

Posłuchaj córko

Posłuchaj córko, spójrz, nakłoń ucha.         F C B C7
Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.    F C B F
Król pragnie twego piękna.              F d C B C
On Twoim Panem, oddaj mu pokłon.        F d C F B F C

Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

Ref. Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo,
 C  G  a           F       D      G
poślij nas, by uzdrawiać w imię Twe,
 C  G   a           F                C
poślij nas z Twoją mocą i w Twoim imieniu
    C        G                   C
uzdrawiać świat, przezwyciężać zło.
C G a    F                   C      G a
1. Nie bierzcie nic na swoją podróż
       F    D             G
bowiem Bóg da wam swój chleb.
C G a     F                   C
A w tych domach, gdzie wam otworzą
         G             G7        C
módlcie się, by pokój Pana tam wszedł.
2. Posyłam was przed sobą
w każde miejsce, gdzie mam iść.
Żniwo wielkie lecz mało żniwiarzy,
idźcie więc i zbierajcie plon.
3. W imię Ojca, i Syna, i Ducha,
w imię Trójcy udzielajcie chrztu.
Nauczajcie wszystkie narody.
Zostanę z wami, aż skończy się świat.

Przyjaciel

Przyjaciela mam, co pociesza mnie    C G a F
Gdy o jego ramię oprę się
w nim nadzieje mam, uleciał strach.
On najbliżej jest,zawsze troszczy się.
Królów Król z nami Bóg.
Jezus Jezus

Przyjdź z pokłonem ludu Boży

   C                          
Przyjdź z pokłonem ludu
   F                A         
Boży, przyjdź ze śpiewem ludu
  C                    a
święty, sław Jezusa Twego
     d                  G
Zbawcę, wspaniałego Króla
    C           (DGADhCAD)
chwały 
  

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce Najświętsze

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce Najświętsze, G
przez Baranka Krew wejdźmy tam,           C a
przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc,     C a
wywyższając Boży tron.        /2x         D D7
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał:  C a H7 E
Chwała Ci, Chwała Ci, Jezu, Jezu.         a D G (e)

Przystąpmy, chwalmy Go!

D7           G
Przystąpmy, chwalmy Go!
                h
Oto Syn Boży, miłości dar!
e              C        a           D7
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!
          G                             h
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
e                  a7
Bo radość, której nie da nikt,
D                   G
Ty, Królu, dajesz nam!
             C            a
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,
G            e
Bo On Królem jest!
a7               D          G
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!

Psalm 24

1. Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
On ją na morzach utrzymuje stale,
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.
Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
2. Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.
3. Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
Ref. :Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

Psalm 29

Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;
Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!
Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;
Pan na morzu podnosi straszne nawałności,
Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.

Radość tchnij

1. Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił! DG
Radość tchnij, proszę, w serce me!             DA7
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,      DD7Gg
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!              A7D A
Ref.: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,       DG
śpiewaj Panu, który Królem jest!              ADGA
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,             DG
śpiewaj Panu cały dzień!                      A7D
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął!
Pokój tchnij, proszę, w serce me!
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął!
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię!
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
miłość tchnij, proszę, w serce me!
Miłość tchnij w serce me, abym służył!
Bym swą służbą także chwalił Cię.

Raduj się

Gwiazdy Tańczyły w noc
gdy przyszedł Pan
ziema śpiewała w tak
niebiańskich gam?
Ref.:
Raduj się śpiewaj pieśń
Oto król narodził się
jemu cześć.
Maryja cieszyła się
widząc króla ziem
Pasterze w pokłonach
chylili głowy swe

Sław języku tajemnicę

1. Sław języku tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni
Ten co matkę miał dziewicę
Król narodów godzien czci.
2. Z panny czystej narodzony
posłan zbawić ludzki ród
gdy po swiecie na wsze strony
ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął swej pielgrzymki trud.
3. W noc ostatnią przy wieczerzy
z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy
czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu sie powierzył
i za pokarm z rąk Swych dał
4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w ciało swe
wino krwia jest chrystusową
darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara bozą mowa
pewność o tym w serca śle
5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testementem
starych praw ustąpi czas
co dla zmysłów niepojęte
niech dopełni wiara w nas
6. Bogu Ojcu i Synowi
od po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu dzięki czci
a równemu Im Duchowi niechaj
wieczna chwała brzmi. Amen.

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

    C          G7       F(a)   C
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
F      C           G7
I Jego sprawiedliwości,
C          G7      a    C
A wszystko inne będzie wam przydane.
F    C       G7 C
Alleluja, alleluja!

Śpiewajmy Alleluja Barankowi

Ref.:
Śpiewajmy Alleluja Barankowi!
Alleluja, Kólowi królów!
Alleluja naszemu Bogu,
Alleluja, O-o-o-o-o-o!
1. Bo godzien jest nasz Bóg,
Który wszystko stworzył,
By oddać Jemu cześć,
Wywyższać Go!
2. Wspaniałe i wielkie są
Dzieła Twoje Panie!
Chcę wszystkim głosić dziś,
Że to mój Bóg!
3. Bo któż jest jak nasz Bóg,
Wielki i Wspaniały!
Więc powstań, by wielbić Go
I wznieś swój głos!

Świeć Jezu, świec

A         D      A             E
Panie, Światło Miłości Twej świeci
A         D           A       E
Pośród wszelkiej ciemności świeci
D           E        cis     fis
Oświeć nas Jezu Światłości świata
D         E      cis     fis
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
G        e      G     E7
Oświeć mnie, oświeć mnie
       A     E     fis         h       E
Ref. Świeć Jezu, świec! Chwałą Ojca napełnij Ziemię!
         A     E    fis             h  G    E
        Płoń Duchu, płoń! W sercach ogień złóż
         A    E     fis         h        E   
        Płyń rzeko płyń! Zalej łaską narody całe!
        A     E    fis             h     E     A
        Ślij Słowo Twe, Światłość niech stanie się!
Panie wchodzę w Twoją obecność
Dzień ustąpił przed Twoim blaskiem
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości
Badaj mnie, wypalaj, pochłoń ciemności
oświeć mnie, oświeć mnie
Widzę Twoją królewską jasność
Która twarze nam rozjaśnia
Potem prowadzi od chwały do chwały
Życiem naszym Tobie opowie
oświeć mnie, oświeć mnie

Święty, Święty, Święty...

  C                e               F
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan/2x
  C                e               F
Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król
   C         
Otwieram serce me
   e
Podnoszę ręce swe
        F              G
Królu wejdź i rozgość się/2x

Te Deum

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.
Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

To On, Król

To On, Król (3x)        C G...
Ziemio raduj się (3x)   F C F C F G
Śpiewaj chwały pieśń,   F
bo włada Bóg.           C
Posyła nam z nieba ogień,    G C
by zniszczyć swoich wrogów.  G C
Szczyty przed Nim drżą,    G C
gdy nadchodzi Król. /2x    F G F G
To On, Król...
Niebiosa głoszą prawość,
a ludzie widzą chwałę,
bo jesteś wywyższony
całej ziemi Pan. /2x

Tyś jest Święty

1. Tyś jest święty/2x  e
Tyś potężny/2x e
Tyś jest godzien by dac ci cześć  fis h
Ref: Będę śpiewał uwielbiał a h
Boga który jest królem cis gis
Chce go kochać, wywyższać a h
Pokłon oddać przed tronem /2x cis gis
Zwrotka do refrenu:
Tyś pokoju Pan, tyś królów Król,
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest,
Emanuel, Twoje imię jest,
Tyś pokoju pan, tyś barankiem jest.
Żywym bogiem tyś, w tobie łaska ma,
Ty królujesz aż po wieczny czas,
Tyś alfa omega, początek, koniec,
Zbawiciel, przyjaciel,
Tyś mesjasz mój Bóg.
Tyś pokoju pan i tobie daje życie me a h e
2. Chce Cię słuchać /2x e
Iść za tobą /2x a
Chce cię kochać po wszystkie dni fis a e a e
Refren się śpiewa razem ze zwrotką
która znajduje się zaraz pod refrenem.

Tyś naszą mocą

Gdzie mamy znaleźć naszą przystań  D
Jeśli nie w Tobie                  a
Dokąd nas powiodą nasze nogi       D
Jeśli nie do Ciebie                a
Tyś naszą mocą i pieśnią           C
Ogniu nieugaszony                  A
Kto zdoła Cię ugasić               C
Stanąć przeciw Tobie               A
Dokąd mamy pójść wędrowcy
Jeśli nie do Twego Królestwa
Chwalcie Pana i Mu śpiewajcie
Wszystkie narody
Utwierdź Kościół - Matkę naszą
Rozszerz Twoje Królestwo
Twoja chwała ponad niebiosa
Powiedz jedno słowo

Wielki jest nasz Bóg

Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król,    G D C D / 2x
Wielki jest nasz Pan, On stworzył cały świat.    G D e C D G
Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć,
Niech Panu chwała brzmi,
On stwórcą wszystkiego jest.
Jego Imię jest większe niż każde inne Imię,    G F C G
Jego moc jest największa, On stworzył  niebo i ziemię.  F C D

Wielki jest Pan

Ref. Wielki jest Pan i godzien chwały
A wielkość Jego niezgłębiona.
1. Chcę Cię wywyższać Boże, mój Królu /2x
I błogosławić imię Twe na wieki /2x
2. Głoszę wspaniałą chwałę, majestat /2x
I rozpowiadam cuda Twe wśród ludzi. /2x
3. Niechaj Cię wielbią Panie Twe dzieła /2x
I Święci twoi niech cię błogosławią /2x

Witaj Jezu, o cześć Ci Królu

   D   G  D                   G D
Witaj Jezu, o cześć Ci; Królu,
                           h        D
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie.
          e A7             D                        G      g
Boży Synu, dziś ku Tobie wznosimy ręce swe
                     D       h               e    A7        D A7 D
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności o, alleluja.

Wszystkie narody

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie          A
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,        fis
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią. D E A E
Ref.:
Śpiewajcie, wszystkie narody  A
Śpiewajcie, radosnym głosem  fis
Śpiewajcie, Królowi.            D E A E
Bo Bóg króluje nad narodami        D E
Bóg zasiada na swym Świętym tronie  A E
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi    D E
Więc hymn śpiewajcie:               A E
Ref.: Śpiewajcie ...

Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi

Ref.:
Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,      e
klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. (2x)  gCd
1. Pan najwyższy, straszliwy -           Dh
jest Królem całej ziemi.                 ae
On poddaje nam narody -
jest Królem całej ziemi;                 Dhae
ludy rzuca pod stopy, -
jest Królem całej ziemi.                 Dhae
Bóg Abrahama!!!                          C D
2. Wybrał dla nas dziedzictwo, -
jest Królem całej ziemi.
On nas bardzo miłuje, -
jest Królem całej ziemi.
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!
3. On zasiada na tronie, -
jest Królem całej ziemi.
możni świata hołd Mu złożą, -
jest Królem całej ziemi,
bo do Niego należą, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!

 

Wznieś oczy swe

 C                 G
Wznieś oczy swe,
               F       G           C   F/C
Oto w chwale jest Twój Król.
                G
Wznieś chwały pieśń,
           F       G  C F
W uwielbieniu śpiewaj Mu:
          G   C   F        C
       Miłuję Cię o Panie mój
        F  G a7  F d7    G    C
       Alleluja, błogosławię Cię.

   

Wznieśmy swe ręce, bo nadchodzi Król

    G         C    D7           G
Wznieśmy swe ręce, bo nadchodzi Król.
                    C          D  D7
Skłońmy się Mu chwały wznosząc pieśń.
   G               C  D7           G
Niech ku Jego chwale uwielbienie brzmi,
             C          a         D  G
Oczyszczone, uświęcone, bo on Królów Król.

  

Zawitaj, Ukrzyżowany

    e   a      G     e
1. Zawitaj, Ukrzyżowany,
e              G       e
Jezu Chryste przez Twe rany.
 a7       h7       a7      h7
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
 a           e          H7 e
ratuj nas w każdej potrzebie.
2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
całujem Twe święte rany;
przebite ręce, nogi w Twej męce,
miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
biczmi srodze skatowany;
zorane boki, krwawe potoki,
wynieścież nas nad obłoki.
4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
cierniem ukoronowany;
w takiej koronie, zbolałe skronie,
miejcież nas w swojej obronie.
5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
ciężkim krzyżem zmordowany;
rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
pociągnij nas ku zbawieniu.
6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w twarz pobity i zeplwany;
o święte lice, łez, Krwi krynice,
zwróćcież na nas swe źrenice!
7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
włócznią na sercu stargany;
piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
miejcież nas w swojej litości.
8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w duszy srodze zatroskany;
smutki i żale, w serca upale
wynieścież nas ku swej chwale.
9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany;
we czci i chwale zniszczony wcale,
zbaw nas na swym trybunale.
10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
niewinnie zamordowany;
bądź, konający, na nas pomnący,
raj łotrowi darujący.
11. Przez Twoje gorzkie skonanie
litościwy bądź nam, Panie,
w ostatnim zgonie miej nas w obronie,
postaw nas po prawej stronie.
12. O Jezu, miłości zdroju,
wzdycham do Twego pokoju!
Za grzechy płaczę sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę

 

Zmartwychwstał Chrystus Król

Zmartwychwstał Chrystus Król,  D
zakrólował nasz Bóg,           A
śmiercią zwyciężył śmierć,     e
życie nam dał na wieki.        D A

Zmartwychwstał Pan (gdzie jesteś o śmierci?) 

        e                      D
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
                   a
Gdzie jest moja śmierć?
                    H
Gdzie jest jej zwycięstwo?
Ref.:
             e
Zmartwychwstał Pan,
                D
Zmartwychwstał Pan,
                C
Zmartwychwstał Pan,
        H          eDCH
Alleluja, Alleluja!
2. Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.
4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy,

   

Zmartwychwstał Pan zwycięską chwałą niebo brzmi

   A A7           D   E                  D     A
1. Zmartwychwstał Pan, zwycięską chwałą niebo brzmi.
A7           D E           D        A
Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni.
refren:
A               D                    E
Baranek Królem jest (Baranek Królem jest)
E                A                    fis
najwyższy zajął tron (najwyższy zajął tron)
fis               D                      E7
i przed Nim chylę się (i przed Nim chylę się)
E7                  A   D A
z radością składam hołd
2. Rozgłosić chcę radosną zmartwychwstania wieść.
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech.

  

Zmartwychwstały Pan

Ref.:
Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś  G D C
Wszechmogący Bóg okazał swoją moc,    G D C
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie,          a D7
Jezus Pan rozdaje życie swe.            a D
1. Milczący Baranek, Baranek zabity    e D e D
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata    C D C D
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha,   e D e D
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.  C D C D
2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych.
3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie
Naznacza nas Duchem i własną krwią.

 

Zwiastunom z gór

  A7          D            E                D     A
Zwiastunom z gór stopom ich czesc bo niosa nam
   D A      h E       A  A7       D
radosną wieść tę wieść.Pokoju dar wśród 
E               D      A    D   A  h   E
życia dróg przychodzi znów władać Bóg.Królem
A  A7        D            A   A7
Bóg.  Królem Bóg Królem Bóg, Królem
D       E         A
Bóg, Królem Bóg.

 

Nie umieszczamy tu kolęd, gdyż prawie każda chwali Jezusa w tytule Króla.


Mesjasz - Oratorium

Georg Friedrich Händel

Alleluja, bo za królował Pan Bóg nasz wszechmogący! Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca
i będzie królować na wieki wieków! Alleluja! Król Królów i Pan Panów, królować będzie na wieki wieków!

Mesjasz to oratorium skomponowane w 1741 roku przez Georga Friedricha Händla. Uchodzi on za najwybitnejszego przedstawiciela tego gatunku muzycznego, a oratorium jest najsłynniejszym utwotem tego wielkiego kompozytora.

Oratorium w całości poświęcone jest Jezusowi Królowi - zapowiadanemu Mesjaszowi. Cytuje się tu nawiększe biblijne proroctwa mesjańskie o Jezusie Królu (np. Ps 2, Ps 24, Iz 9, Łk 2).

Najsłynniejsza część Oratorium, zwana Alleluja!, uwielbia Jezusa Króla obejmującego w niebie i na ziemi wieczne królowanie.

 

Oto słowa Oratorium:

 

Alleluja, bo za królował Pan Bóg nasz wszechmogący, Alleluja!

Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca
i będzie królować na wieki wieków!

Alleluja! KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW,
królować będzie na wieki wieków! Alleluja!”.

(Ap 19, 6.16)

 

Our website is protected by DMC Firewall!