Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

Kraków 2022

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla,

W listopadzie tego roku mija 6. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Główne obchody tej rocznicy celebrować będziemy 20. XI. 2022 r. przede wszystkim w dwóch miastach:

W Warszawie, w formie uroczystego Orszaku Jezusa Chrystusa Króla, który rozpocznie się Mszą św. w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 12.30. Następnie wielotysięczny Orszak przejdzie Starym Rynkiem na Plac Zamkowy, gdzie ponowiony zostanie Jubileuszowy Akt Intronizacyjny. Stamtąd przejdziemy na warszawską Pragę do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego;

Tradycyjnie w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie o godz. 12 sprawowana będzie Eucharystia, a po niej przejdzie Orszak Jezusa Chrystusa Króla od Bazyliki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II;

Hasłem tegorocznych obchodów jest wezwanie z Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego: „W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla do jak najliczniejszego udziału w obchodach kolejnej rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego.

Ubiegły rok był rokiem szczególnym gdy chodzi o Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Obchodziliśmy jakże ważne rocznice i wydarzenia związane z Dziełem:

25. rocznica działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;

5. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;

10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, które odbyły się w dniach 15-24.10.2021 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach;

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pt. W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, który odbył się w Warszawie w dniach 4-7.11.2021 r.

W zawiązku z tym opracowaliśmy, wydaliśmy i rozesłaliśmy ważne publikacje drukowane związane z tymi wydarzeniami, a mianowicie:
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 4;
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 5;
Przesłanie Kongresowe Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla;
Księgę Kongresową W diecezjach i parafiach: „Króluj  nam, Chryste!” Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, która jest wiekopomnym dziełem o wielkim znaczeniu dla Kościoła Katolickiego  w Polsce.

Sprawy, które w nich poruszamy, to sprawy ogromnej wagi dla Kościoła katolickiego w Polsce oraz dla Narodu i Państwa Polskiego – są to sprawy Polskiej Racji Stanu.

Więcej informacji na te tematy, jak również wersje elektroniczne różnych materiałów drukowanych dotyczących Intronizacji – łącznie z wiekopomnym dziełem jakim jest Księga Kongresu – można znaleźć na stronach internetowych:  
dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
intronizacja.pl – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Róża”

Materiały te wysłaliśmy  m.in. do wszystkich Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, wybranych duszpasterzy, przełożonych zakonów, przedstawicieli wybranych mediów, wszystkich proboszczów parafii Jezusa Chrystusa Króla w Polsce oraz przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Bp dr Stanisław Jamrozek

Przewodniczący Zarządu 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

 

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla,

W listopadzie tego roku minęła 6. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Główne obchody tej rocznicy celebrowaliśmy 20. XI. 2022 r. przede wszystkim w dwóch miastach:
W Warszawie, w formie uroczystego Orszaku Jezusa Chrystusa Króla, który rozpoczął się Mszą św. w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 12.30., a następnie Orszak przeszedł Starym Rynkiem przez Plac Zamkowy na warszawską Pragę do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego;
Tradycyjnie w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie o godz. 12 sprawowana była Eucharystia, a po niej przeszedł Orszak Jezusa Chrystusa Króla od Bazyliki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II;

Hasłem tegorocznych obchodów było wezwanie z Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego: „W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!”.

Ubiegły rok był rokiem szczególnym, gdy chodzi o Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Obchodziliśmy jakże ważne rocznice i wydarzenia związane z Dziełem:
120. rocznica urodzin Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – apostołki Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
25. rocznica działalności Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, które odbyły się w dniach 15-24.10.2021 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach;
Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pt. W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, który odbył się w Warszawie w dniach 4-7.11.2021 r.

W zawiązku z tym opracowaliśmy, wydaliśmy i rozesłaliśmy ważne publikacje drukowane związane z tymi wydarzeniami, a mianowicie:
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 4;
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 5;
Przesłanie Kongresowe Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla;
Księgę Kongresową W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, która jest wiekopomnym dziełem o wielkim znaczeniu dla Kościoła Katolickiego  w Polsce.

Sprawy, które w tych publikacjach poruszamy, to sprawy ogromnej wagi dla Kościoła katolickiego w Polsce oraz dla Narodu i Państwa Polskiego – są to sprawy Polskiej Racji Stanu.

Więcej informacji na te tematy, jak również wersje elektroniczne różnych materiałów drukowanych dotyczących Intronizacji – łącznie z wiekopomnym dziełem jakim jest Księga Kongresu – można znaleźć na stronach internetowych:
dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
intronizacja.pl – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Róża”

Publikacje te wysłaliśmy  m.in. do wszystkich Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, wybranych duszpasterzy, przełożonych zakonów, przedstawicieli wybranych mediów, wszystkich proboszczów parafii Jezusa Chrystusa Króla w Polsce oraz przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo prosimy o wykorzystywanie naszych materiałów drukowanych i umieszczanych na naszych stronach internetowych w pracy duszpasterskiej, formacyjnej, informacyjnej i organizacyjnej na rzecz Dzieła Intronizacji.

Z całego serca dziękujemy za dotychczasowe, aktywne wspieranie Dzieła Intronizacji oraz za podejmowanie, propagowanie, nagłaśnianie i rozpowszechnianie tematów i spraw dotyczących Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Bp dr Stanisław Jamrozek

Przewodniczący Zarządu 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

DMC Firewall is a Joomla Security extension!