Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

KORONA - WOTUM

W czasie, gdy trwały prace związane z otwarciem procesu, Fundacja Serca Jezusa postanowiła złożyć „wotum – złotą koronę” w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie, w której to Bazylice często modliła się Rózia. Zbiórkę złota na ten cel rozpoczęto z początkiem października 1996 r. Czas naglił, gdyż pragnieniem Fundacji i ofiarodawców było, by ofiarować „wotum - złotą koronę” Panu Jezusowi w Uroczystość Chrystusa Króla, w dniu 24 listopada tegoż roku. Ogromny pośpiech, z jakim Fundacja realizowała ten zamysł, nie pozwolił, jak się to okaże, siłom mu przeciwnym go zniszczyć.

W kilka dni po otwarciu procesu kanonizacyjnego Rozalii ks. Tadeusz Kiersztyn, działając w imieniu Fundacji Serca Jezusa, udał się do ks. Kardynała Macharskiego, by poinformować Jego Eminencję o wotum i by poprosić go o przewodniczenie uroczystościom ofiarowania Panu Jezusowi w Bazylice Serca Jezusa złotej korony. W trakcie rozmowy ks. Kiersztyn przedstawił ks. Kardynałowi związek tego wotum z objawieniami udzielonymi przez Pana Jezusa S.B. Rozalii. Rozmowa na temat wotum i objawień dotyczących intronizacji przyjęła dla sprawy niekorzystny obrót, gdyż ks. Kardynał stanowczo odmówił swego udziału w planowanych przez Fundację uroczystościach.

Wkrótce potem wielkie trudności dla sprawy złożenia wotum nadeszły z najmniej oczekiwanej strony. Władze Zakonu Jezuitów, którego własnością jest Bazylika, odwołały uzyskaną przez Fundację wcześniejszą, ustną zgodę na złożenie wotum. Rozpoczęły się od nowa z władzami zakonu trudne negocjacje, które początkowo nie rokowały wielkich nadziei. Jednakże świeżo ogłoszona S.B. Rózia potrafiła swym wstawiennictwem przed wszechmocnym majestatem Boga przechylić szalę rokowań na korzyść Fundacji. Do złożenia wotum doszło zatem w Uroczystość Chrystusa Króla, w dniu 24 listopada 1996 r.

OPIS KORONY

Korona została zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę, p. Tadeusza Rybskiego, w rekordowym tempie - 30 dni. Obwód korony (54 cm) odpowiada obwodowi głowy posągu Serca Jezusa, stojącego w ołtarzu głównym Bazyliki.

Korona-z-bazylikiKorona symbolizuje królewską władzę Pana Jezusa nad Polską, a zarazem nawiązuje do mistycznych przeżyć Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która modląc się w tejże Bazylice, wielokrotnie przeżyła wizję, mówiącą o tym, że królowanie Jezusa, z woli Bożej, ma rozpocząć się od Polski, by następnie objąć inne kraje świata. Te treści zostały ujęte przez artystę w następujący sposób: Na opasce wspierają się cztery polskie orły, które, wznosząc swe skrzydła ku górze, podtrzymują ziemski glob (kula wykonana z malachitu), zwieńczony krzyżem chwały. Sama opaska ozdobiona została bardzo wymownymi symbolami. Dół i górę opaski zdobią gałązki krzewu ciernistego. Z tych gałązek człowiek na znak szyderstwa z władzy królewskiej Jezusa uplótł i włożył niegdyś na głowę Zbawiciela koronę wzgardy. Duch zadośćuczynienia za tamtą zbrodnię skłania dziś ludzi miłujących Boga do uznania Jego królewskiej władzy i wyrażenia jej w symbolu innej korony. Dlatego korona z ciernia zostaje zamieniona na szlachetny kruszec, na koronę ze złota, ofiarowaną ze czcią Miłości. W tylnej części opaski umieszczone zostały daty: 1920, 1921 i 1951. Są to daty kolejnych aktów Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa, dokonanych przez Episkopaty Polski. Duchową istotę tych aktów wyraża napis, umieszczony na przedzie opaski: Króluj nam, Chryste! Po bokach, na kartuszach, pokrytych czerwoną emalią, widnieją dwie greckie litery: alfa i omega (początek i koniec). Oznaczają one władzę boską Chrystusa, który jest początkiem i końcem naszego życia i całego świata. Na wewnętrznej stronie opaski umocowana została złota tabliczka z krótką notą: Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.

KAZANIE

Kazanie wygłoszone przez ks. Tadeusza Kiersztyna SJ podczas Uroczystości Chrystusa Króla w dniu złożenia wotum - złotej korony.

Króluj nam, Chryste!
Ukochani Bracia i Siostry!

Radują nas, kapłanów tak licznie zgromadzone rzesze. Niektórzy przybyli tu z odległych stron, jak Szczecin, Leszno. Jest wielu ze Śląska, z Małopolski, z Podhala... Gromadzi nas wielkie wydarzenie. Oto dziś ci, którzy kochają Boga, dla których Bóg jest wszystkim, pragną ofiarować Mu wotum - złotą koronę.

Jezus narodził się, przemawiał, uzdrawiał, trudził się po to, aby objawić nam miłość. I dziś daje nam w Ewangelii (Mt 25,31-46) pouczenie, jak mamy się wzajemnie miłować; jak mamy stawać się darem dla siebie. Jezus przyszedł do nas, aby zaprowadzić Królestwo Miłości wśród ludzi chorych na grzech, na nienawiść. Daje nam największe przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka. I zarazem obiecuje: wszystkich, którzy tutaj na ziemi uczynią moje prawo swoim prawem, przygarnę do mojego Królestwa. Ci moi, którzy nauczyli się ode Mnie miłości, pozostaną na zawsze ze Mną. Jezus nie chce stracić żadnego człowieka, który rodzi się na naszej ziemi i dlatego swoje orędzie kieruje do ludzi zagubionych, żyjących w grzechu, w nienawiści. Czy znalazł odzew? Tylko nieliczni wytrwali przy Nim, pod Jego krzyżem, a otaczały Go tłumy ludzi wrogich, nienawidzących... Otaczali Go ludzie szydzący z Jego godności królewskiej, szargający godnością Miłości. Ten dramat, który dokonał się 2000 lat temu, jest bardzo wymowny. Jezus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Jezus jako Król zapragnął poprowadzić Naród Wybrany drogą Miłości i Prawdy, bo po to przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. 2000 lat temu odbył się sąd nad Bogiem, który jest Miłością, i tamten naród odrzucił Jezusa i Jego królewską godność: "Nie mamy innego króla poza Cezarem". "Co mam uczynić z waszym królem?" "Ukrzyżuj Go". Temu, który przyszedł, aby w świecie zaprowadzić Królestwo Miłości, człowiek ofiarował cierpienie krzyża.

Żeby zobaczyć, jak wspaniały jest Król, Jezus, wystarczy spojrzeć na Jego Serce przebite włócznią. Serce to zostało wzgardzone przez ludzi, ale przecież nie przestało kochać, nie przestało być źródłem nadziei i ocalenia. Taki Król został ukrzyżowany. Ale właśnie takiego Króla, o wspaniałym Sercu, Bóg Ojciec przywrócił do życia. I Jezus posyła swoich apostołów - tych, którzy uznali prawo Jego miłości - na cały świat. Posyła ich przez 2000 lat i wciąż daje im to samo zadanie: Zaprowadzajcie w świecie Królestwo Miłości. Niech jednostki, rodziny, narody uznają Mnie za Króla, niech zwrócą się do mojej Miłości, a będą żyli, a będą szczęśliwi.

Trud szerzenia Królestwa Jezusa w świecie był zawsze wielki. Pierwsze wieki złożyły ogromną ofiarę męczeństwa, bo Miłość wciąż była szargana, poniewierana, zabijana. Ale ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy raz zakosztowali Jego Miłości, woleli kły dzikich zwierząt niż wyrzec się obietnicy Królestwa wiecznego. Ten trud zaczął wydawać wielki plon. Cały ówczesny świat stał się światem chrześcijańskim. Ale szatan nie rezygnował. Przecież on tracił ludzi! Tracił swoje panowanie w sercach ludzkich. W sposób bezwzględny walczył nieustannie z Bogiem i z Kościołem poprzez ludzi, którzy oddali mu się w niewolę przez grzech, nienawiść, pychę.

W czasach nowożytnych rodzi się potężna organizacja - masoneria, która wprost staje do walki z Kościołem i z Bogiem. Poczynając od Rewolucji Francuskiej, w czasie której popłynęło morze krwi niewinnie przelanej; zbezczeszczono kościoły, pozabijano kapłanów, znieważono Najświętszy Sakrament... - ten atak na Kościół ustawicznie się nasila.

Pius XI, który napisał wspaniałe encykliki o kulcie Bożego Serca, ustanawiając święto Chrystusa Króla tłumaczy: "Ustanawiam w całym Kościele święto Chrystusa Króla, bo zewsząd doświadczamy straszliwego naporu zła, widzimy tę przerażającą walkę o człowieka, o całe narody. I musimy sobie uprzytomnić, kto jest Panem, kto jest Bogiem naszym" (encyklika Quas Primas). W trzy lata potem, w 1928 r. wydaje następną encyklikę Miserentissimus Redemptor, w której tak pisze: "Gdy jednak w ubiegłym wieku, a także i w naszych czasach podstępne machinacje bezbożnych ludzi doprowadziły do tego, że zaczęto się wyłamywać spod najwyższej władzy Jezusa Chrystusa i wypowiedziano otwartą wojnę Kościołowi, wydając prawa oraz ustawy niezgodne z prawem Boskim i naturalnym, gdy na publicznych zebraniach wołano: nie chcemy, aby On był naszym Królem, wtedy akt poświęcenia się Sercu Jezusa stał się jednym głosem wszystkich czcicieli Bożego Serca, ostro występujących w obronie Jego praw, głosem wołającym: Trzeba, ażeby Chrystus królował, Przyjdź Królestwo Twoje!"

Od tego czasu zwłaszcza hasło: "Króluj nam Chryste!" odbiło się echem w tysięcznych ustach ludzkich i stało się zawołaniem codziennym. Pozdrawiano się nim na każdym kroku, żeby przeciwstawić się machinacjom zła, które zdawało się, że pochłonie miłość, prawdę, sprawiedliwość... W tej samej encyklice, ten wielki papież Bożego Serca mówi o potrzebie zadośćuczynienia, wynagradzania Chrystusowi Królowi za straszliwe zniewagi, za bluźnierstwa, za brutalną walkę z Miłością.

Dlaczego wynagrodzenie jest takie ważne? Kiedy Jezusa wiszącego na krzyżu otaczały nienawistne tłumy, bolały Go rozrywane przez gwoździe ręce i nogi, bolały Go skronie, dźwigające koronę z cierni, ale przecież stokroć bardziej bolało Go Serce wzgardzone. Stokroć bardziej bolało Go Serce, bo miłość została sponiewierana. Przecież miłość jest miłowaniem, jest bezbronna, jest święta i tak łatwo można ją zranić. Dzisiaj również zbrodnie popełniane przeciw Miłości bolą Boskie Serce. Ta sama Miłość cierpi w naszym Narodzie, cierpi w tych wszystkich miejscach, gdzie jest gnębiona. I za to trzeba Bogu wynagradzać.

Uświadomiliśmy sobie wspólnie w tej Bazylice Serca Jezusa, że godzi się, że najwyższy już czas, żeby w miejsce bluźnierstw, w miejsce przekleństw, w miejsce czynionego zła ofiarować Bogu naszą miłość. Miłość zadośćczyniącą. Miłość wyrażoną w konkrecie. Trzeba wreszcie zdjąć z głowy Chrystusa koronę z cierni, bo Jezus do dźwigania tej korony został zmuszony. Korona z cierni jest oznaką nienawiści ludzkiej. Trzeba więc zdjąć tę koronę z cierni i nałożyć taką, na jaką Bóg zasługuje. Może to być tylko korona serc kochających, ale przecież trzeba nam symbolu widzialnego, trzeba ten symbol w jakiś sposób wyrazić. I dlatego postanowiliśmy w miejsce cierniowej korony, którą niestety w Polsce ustawicznie się Jezusowi nakłada, ofiarować Mu wotum - koronę złotą.

Nigdy bym się nie zdobył na przeprowadzenie takiej akcji, bo bałbym się, że będzie to znowu jakiś powierzchowny akt, ale w tej Bazylice od paru lat w pierwsze piątki miesiąca jest całonocna adoracja. Do tej Bazyliki ściągają ludzie, którzy naprawdę Boga kochają. I modląc się z Wami, Kochani, nabrałem odwagi i przekonania, że taki czyn jest możliwy, że nie będzie on ani płytki, ani nie stanie się tylko jeszcze jedną uroczystością, ale wyrazi to, co jest w naszych sercach, to, co żywimy wobec Jezusa - wielką miłość.

Rzecz niesłychana, w ciągu trzech tygodni uzbieraliśmy na to wotum. Widzieliśmy Waszą hojność, płynącą z wielkiej miłości do Boga. Może na to nie wyglądam, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z Wami uczestniczyć w tej uroczystości, że mogę z Wami powiedzieć Bogu: Umiłowany Panie, przynosimy Ci dar naszych serc. Ty wiesz, Panie, że Cię kochamy.

Nasz dar zostanie złożony w tej Bazylice, bo jest to miejsce wyjątkowe. Bazylika została wybudowana z ofiar całej Polski, z ofiar biednych ludzi jako miejsce centralne kultu Serca Jezusa na ziemiach polskich, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Również termin złożenia wotum nie jest przypadkowy, bo w tym roku obchodzimy 75. rocznicę konsekracji tejże świątyni. Wtedy na uroczystość konsekracji przyjechał cały Episkopat z księdzem prymasem Edmundem Dalborem i dokonano tutaj aktu poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Oto pierwsze strofy tego aktu: "Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny Naród Polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię uroczyście najwyższym swym Panem. Przyjąłeś z rąk naszych na widomy znak poddaństwa dźwigniętą z ofiar całej Polski świątynię; prosimy Cię, byś ten kościół - w sercu Ojczyzny Sercu Twemu wzniesiony - przyjął za tron królewski Twego wśród nas panowania. Wyznajemy bowiem przed Niebem i ziemią, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa... Tak dziś oddajemy Ci cały nasz Naród w zupełne i niepodzielne władanie".

Tego aktu dokonano 75 lat temu. 150 000 ludzi uczestniczyło w tym akcie i cały Episkopat Polski. Dziś jest Was tu trochę mniej i trochę mniej kapłanów, bo walka o Królestwo Jezusa jest coraz cięższa. Ale, Kochani, to przecież z nami jest Król królów, Pan panów, Ten, który potrafi upomnieć się o swoje. Dzisiejsze czytania ostrzegają tych, którzy Bogu urągają, którzy walczą z Jego Królestwem. Nastanie dzień, że Chrystus oddzieli owieczki od kozłów! Do tego czasu, ile macie miłości do Jezusa, tyle się starajcie, żeby Jego Królestwo w naszej Ojczyźnie nastało. Amen

(Posłaniec II/97)

RELACJA ZE ZŁOŻENIA WOTUM

Niedziela, 24 listopada. Jeden z pierwszych mroźnych dni listopada. Święto Chrystusa Króla. Przed Bazylikę Serca Jezusa o g. 14.00 zajechał autobus z rejestracją tarnowską. Jeden za drugim zaczęli wysiadać z niego ludzie, którzy następnie sznureczkiem przeprawili się na drugą stronę jezdni i weszli do Bazyliki. Miejsca najbliżej ołtarza były już zajęte przez osoby, które przybyły wcześniej, a teraz półgłosem modliły się wspólnie.

O 15.00 Bazylika jest już pełna. Tylko boczne nawy są jeszcze drożne. Wierni modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego.

Po modlitwie w murach kościoła oo. jezuitów rozbrzmiewa głos Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, która przyjechała z Dobczyc, żeby uczcić Króla Wszechświata. Wierni już po kilku nutach rozpoznają, jaka pieśń jest intonowana i - choć nie wiedzą, czy nie powinni raczej w milczeniu słuchać muzyki - spontanicznie podejmują śpiew.

Msza św. ma się rozpocząć o g. 15.30. Kilka minut przed tą godziną pojawia się w prezbiterium o. Edward Stoch SJ, pre­fekt Bazyliki. Wita się ze zgromadzonymi i pokrótce przedstawia im historię miejsca, w którym się znaleźli. Wierni dowiadują się o tym, jak to cały Naród budował tę świątynię, która w roku 1960 na mocy dekretu Jana XXIII uzyskała tytuł bazyliki. Bp Karol Wojtyła, który odczytał ten dekret (w Uroczystość Chrystusa Króla), tego samego dnia poświęcił kaplicę Najświętszego Sakramentu i przypomniał, że obowiązkiem jezuitów jest głoszenie kultu Serca Bożego dla podtrzymania wiary w naszym Narodzie. Ojciec prefekt zwrócił też uwagę na mozaikę, znajdującą się w prezbiterium, która przedstawia hołd, oddawany przez wszystkie stany Narodu Polskiego Sercu Bożemu.

Jesteśmy więc na właściwym miejscu i we właściwym czasie, by uczcić Króla naszych serc, naszych rodzin i naszego Narodu.

Po kilku minutach Bazylikę napełnia uroczysty głos organów, a z zakrystii wychodzi procesja. Na początku idą klerycy jezuiccy, za nimi zaś księża. Jest ich około dwudziestu. Prawie połowa z nich to ojcowie jezuici, reszta to księża diecezjalni i przedstawiciele innych zgromadzeń zakonnych, którzy pragnęli włączyć się w tę wyjątkową uroczystość.

Rozpoczyna się Msza św. Głównym celebransem jest o. prof. Władysław Kubik SJ, który serdecznie wita czcicieli Serca Jezusa. Zapowiada intencję Mszy św.: za ofiarodawców wotum - za tych, którzy ponad wszystko kochają Serce Jezusa i Polskę. Mówi prawdziwie z serca. Jego głos zdradza wzruszenie i wyraża zaangażowanie w to, co się dzieje. Tym łatwiej podporządkować się jego sugestii, aby zjedno­czyć się z całym Kościołem Chrystusowym i w imieniu tegoż Kościoła poddać się pod panowanie Serca Jezusa.

Akt skruchy. Jeden zwielokrotniony głos wiernych wyznaje Bogu żal za popełnione grzechy i błaga o przebaczenie. To mówi Kościół. Aż dreszcz przenika od tego potężnego zjednoczonego głosu. Jakimż oparciem są dla siebie nawzajem ci ludzie, którzy są obok, którzy upadają, ale chcą się podnieść, wyciągając ku Bogu dłonie w geście błagalnym. Jak dobrze być razem.

Modlitwy mszalne i lekcje, przeznaczone na dzisiejszą uroczystość, z jednej strony napawają otuchą, ukazując obraz Chrystusa Króla jako Dobrego Pasterza, który zagubioną owcę odszuka, okaleczoną opatrzy... (por. Ez 34,11-12.15-17). Jednak sam Dobry Pasterz ostrzega: "Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły" (Ez 34,17). Królowanie Chrystusa ma trwać, "aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy" (1Kor 15,25). A więc cechą tego królowania nie jest bezkonfliktowość, "święty spokój"... W Ewangelii zaś Jezus mówi, że gdy przyjdzie w chwale, "oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie".

Do ambonki podchodzi o. Kiersztyn. Wierni w ciszy, która cechuje całą uroczystość, wsłuchują się w jego słowa, opowiadające o wspaniałym Królu i o Jego Sercu, wzgardzonym przez ludzi. Wzrusza i zawstydza przytoczony przykład pierwszych chrześcijan, którzy "woleli kły dzikich zwierząt niż wyrzeczenie się obietnicy Królestwa wiecznego".

(…) Pod wpływem przynaglających słów kazania na twarzach wielu ludzi pojawiają się rumieńce. Czy są one gwarancją tego, że uczynią oni wszystko, by przyczynić się do nastania Królestwa Chrystusa w naszym Narodzie?

Żarliwie wypowiadane jest Credo. Tak modlą się ludzie, którzy opowiedzieli się za Chrystusem i uświadamiają sobie tego konsekwencje.

Znów rozbrzmiewa muzyka. Pomiędzy ludźmi przechodzi procesja z darami. Na jej przedzie widać dwa wielkie kosze róż: białych i czerwonych. Za niosącymi kwiaty idzie gromadka małych dzieci, poprzedzając niesioną na purpurowej poduszce złotą koronę. (…) Oprócz korony, w której utkwione są oczy wiernych, delegacja Fundacji Serca Jezusa niesie Złotą Księgę Fundatorów, zawierającą imiona ponad 600 ofiarodawców. Procesję zamykają delegacje młodzieży i młodych małżeństw, które niosą chleb i wino.

Przed konsekracją darów ofiarnych celebrans modli się nad koroną, prosząc Pana Jezusa o pobłogosławienie i przyjęcie tego wotum oraz o uczynienie swoją własnością serc, które uznają Jego królewską władzę nad całą Polską.

Teraz następuje moment najbardziej wzruszający. Wszystkie oczy zwrócone są ku figurze Serca Pana Jezusa. Organista intonuje pieśń Chrystus Wodzem. O. Kiersztyn wspina się po schodkach i - ucałowawszy wpierw z czcią dłoń figury Pana Jezusa - nakłada złote wotum na głowę tejże figury. Teraz kapela góralska, która przyjechała z Rabki, z werwą gra na swych instrumentach. Wiernych opanowuje wielka radość. Jest tak ogromna, że musi się jakoś uzewnętrznić. Ale jak? Nagle cała Bazylika zatrzęsła się od rzęsistych, niepohamowanych braw. Znalazł się więc sposób na wyrażenie entuzjazmu, radości i wzruszenia. Nie wszyscy klaszczą. Niektórzy mają ręce zajęte ocieraniem oczu... Płaczą nawet mężczyźni. Entuzjazm i wzruszenie panują także wśród księży. I oni klaszczą. Narasta poczucie jedności. Jesteśmy jednym Kościołem. Jezus jest pośród nas. Jak dobrze mieć takiego Króla! Jak dobrze, że jest nas tu tak wielu!

Konsekracja darów ofiarnych. Hostia wznosi się do góry. Temu wywyższeniu towarzyszy uroczysta przygrywka orkiestry dętej. Również kielich z Krwią Najświętszą unoszony jest przy wtórze orkiestry, który przypomina o majestacie Boga-Człowieka i każe oddać Mu hołd. Jezus po raz kolejny oddaje swe Ciało i swoją Krew za grzechy świata. Panie Jezu, czy tym razem jest Ci choć troszeczkę lżej?!

Komunia święta. Kapłani docierają z Panem Jezusem do wszystkich, którzy pragną Go przyjąć. Organy, orkiestra i kapela grają na przemian. Wierni oczekujący na przyjęcie Pana włączają się do śpiewu, a ci, którzy już mają Go w swych sercach, adorują Króla, dla którego nie jest ujmą zmieścić się w ciasnym ludzkim sercu.

Po dziękczynieniu następuje akt poświęcenia. Jest to zmodyfikowana wersja modlitwy, która została odmówiona podczas Mszy św., sprawowanej przez Prymasa Polski, Kard. Józefa Glempa 27 października 1996 r. w Warszawie, w dniu narodowej modlitwy i manifestacji w obronie życia. Akt ma być wypowiedziany przez celebransa, zaś wierni mają go powtarzać w swoich sercach, jednak niektóre zdania są tak poruszające, że nie mieszczą się w sercu i trzeba je wypowiedzieć głośno. Gdy więc celebrans bierze oddech, wierni powtarzają za nim: "Jezu, Królu Miłości, przepraszamy Ciebie za grzechy nasze, naszych braci i sióstr". Nikt nie gasi ludu Bożego, nikt go nie karci. Toż zwracamy się do Króla, który przenika ludzkie serca i zna ich intencje.

Padają ostatnie zdania aktu: "Postanawiamy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojej Najświętszej Matki".

Organy intonują hymn: "Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci naszą Ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje". Po kilku taktach dołączają się skrzypce. Jak dobrze je słyszeć. Wyśpiewują to, czego nie zdołały wyrazić dostojne organy i głosy ludzkie. To jakby śpiew duszy.

Miejsce na ambonce zajmuje jeszcze raz o. Kiersztyn, aby wyrazić swą wdzięczność wobec wszystkich, którzy uświetnili swoją obecnością to ważne wydarzenie. (…) Na koniec o. Tadeusz Kiersztyn przypomina, iż zgromadzeni byli świadkami nie koronacji, ale złożenia wotum. Wartość symboliczna tego wotum jest wielka, więc nie można dopuścić, by zostało przez kogoś zagrabione. Dlatego na stałe wystawiona będzie pozłacana replika korony.

Po błogosławieństwie wiele osób pozostaje, by obejrzeć z bliska udostępnioną w tym celu koronę. Niektórzy, idąc na Mszę św. o g. 15.30 jak w każdą niedzielę, nie spodziewali się, że trafią na taką uroczystość, więc po wyjściu z kościoła - z wypiekami na twarzy - starają się dowiedzieć od kogoś, jak do tego wszystkiego doszło i dlaczego się o tym nie "trąbiło" po całej Polsce. Inni biegną do zakrystii z pretensjami, że nikt im o niczym nie powiedział, a przecież oni też chcą mieć udział w tym wotum dla Pana Jezusa!

Jezu, podsycaj tę żarliwość i hojność serc i daj nam czyny na miarę tej gorliwości, abyśmy wszyscy odszukali się po Twojej prawicy i by naszym udziałem stało się życie wieczne u Twego boku.

Sylwia Kaczmarek
(Posłaniec I/97)


Zamieszczone teksty pochodzą ze strony: www.rozalia.krakow.pl

W Ojczyźnie - króluj nam!

W październiku 2020 roku na Youtube pojawił się utwór muzyczny, którego słowa nawiązują do treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Piosenka nosi tytuł: "W Ojczyźnie - Króluj nam !" i została zamieszczona na kanale "Polacy Królowi". więcej»

 

Nabożeństwo Intronizacyjne - pieśni

Posłuchaj pieśni wielbiących Jezusa Króla z płyty CD dołączonej do siedmiodniowego Nabożeństwa Intronizacyjengo...

Idziemy w rytm

Królowi wieków

Jesteś Królem

Jezu, wywyższamy Cię

Na wieki żyjącemu

Nie jesteś sam

Niech przyjmie chwałę i cześć

Niechaj Cię, Panie

Panie Twój tron

Tylko Ty

Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź, teraz jest czas

Zbawienie jest w Bogu mym


 

Pieśni i Piosenki o Jezusie Królu

Dodaliśmy do działu "Artyści dla Króla" teksty i chwyty gitarowe najbardziej znanych utworów muzycznych sławiących Boga Króla. Zapraszamy do korzystania...

Piosenki w PDF

Alleluja, bo króluje Pan

    D            G       D       e A7  D
Alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg!
     G             D         E
Radujmy się, weselmy się i oddajmy całą chwałę
A7         D          G    D          e  A7  D
Bogu, alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg.
       

Alleluja, Panem jest

   D   G   D    G     D    G     D    G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
             D                 G
Panem jest, (Panem jest), Panem jest,
                   D       A7
{Panem jest), Jezus moim Panem jest.
D      G    D      G  D      G     D      G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
          D                  G
Panem jest, (Panem jest}, Panem jest,
                   D       A7
(Panem jest), Jezus moim Panem jest.
G7           G  A       D
Alleluja! Jezus Panem jest.
2. Królem jest...
3. Zbawcą jest...

Alleluja w Bogu nadzieję mam

Ref. Alleluja, Alleluja
W Bogu nadzieję mam,
On pełnią radości mej.
1. Przyjdźmy, radośnie śpiewajmy dziś
Skale naszego zbawienia,
sercem za wszystko dziękując Mu,
wykrzykujmy radosną pieśń.
2. Gdyż wielkim Bogiem jest nasz Pan,
królem wszelkiego stworzenia,
Góry i morza w Jego ręku są,
On cudownie uczynił świat.
3. Pójdźmy i przed nim pokłońmy się,
uklęknijmy przed jego tronem.
On Bogiem naszym,On zbawił nas,
On broni nas ręką swą.

Baranek Królem jest

G                        C                                D
Baranek Królem jest (Baranek Królem jest)
D                       G                             e
najwyższy zajął tron (najwyższy zajął tron)
e                         C                            D7
w pokorze chylę się (w pokorze chylę się)
D7                         G C G
z radością składam hołd

Bądź błogosławiony

1. Bądź błogosławiony Wiekuisty Boże, za niezmierną miłość
którąś stworzył świat
Ref. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie
hołd Ci składamy dar naszych serc.
2. Boski zbawicielu, który męką zmyłeś
ogrom ludzkich win.
3. Chryste Zmartwychwstały,
który swoim duchem ożywiłeś nas.
4. Jezu nasz lekarzu, który jak balsamem
koisz łaską ból.
5. O dobry Pasterzu, który niestrudzenie
szukasz ludzkich dusz.
6. Wiekuisty Królu, który pod swe berło
zgarniasz ludzki ród.

Bliskie jest królestwo Boże

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże -
nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy marny łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości
6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy -
A także za grzechy całego świata.
8.Dostępujemy odpuszczenia grzechów -
Ze względu na Jego Imię

Bo zakrólował Pan

  D                           C       G         D    (C G D)
1. Usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,
                      C              G           D  (C G D)
jakby głos mnogich, spienionych wód,
                 C  G            D   (C G D)
jakby głos potężnych gromów,
             C        G   D   (C G D)
które mówiły: Alleluja?
          e             C  e                          D         C
Ref. Bo zakrólował Pan, Bóg nasz Wszechmogący.
         e             C        a7   D    (C G D)
Radujmy się i weselmy, oddajmy Mu chwałę.
2. A od tronu wyszedł Głos, który mówił:
chwalcie Pana wszyscy Jego słudzy,
bojący się Go wielcy i mali,
niech Imię Pana wychwalają.
3. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. /bis

Bóg Królem jest

Bóg Królem jest (Bóg Królem jest),     A
śpiewaj Mu hymn (śpiewaj Mu hymn)      h
najdalsza z ziem (najdalsza z ziem),   D
największa z wysp (największa z wysp). A
Najwyższa z gór, (najwyższa z  gór)
stop się jak wosk (stop się jak wosk),
bo wkracza Król (bo wkracza Król),
jak ogień moc (jak ogień moc).
Niech chwała zabrzmi Bogu       A (D A E A)
w świątyni buchnie płomień.     cis7 fis7  h7 E
Niech chwalą Go anieli          Fis gis7
na wielkim nieboskłonie.        H7 D E D E
Niech chwała zabrzmi Bogu
za wszystko, co dokonał.
Niech wychwalają Pana
za wielkość niezmierzoną.
Niech chwała zabrzmi Bogu,
niech wokół zaczną tańce,
zagrajcie mu na bębnie,
rogu i dźwięcznej harfie.
Niech chwała zabrzmi Bogu
na cytrze i cymbałach.
A to, co żyje niechaj
wychwala dzisiaj Pana.

Chcę wywyższać Imię Twe

G            C                    D
Chcę wywyższać Imię Twe
G          C                        D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
G         C            D
Panie dziś raduję się
G           C                       D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić
      G                C        D            CD       G
ref. Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
G                  C             D      CD     G
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
G               C        D             H7                e
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty
                 C          D    G
Chcę wywyższać Imię Twe

Chrystus Król Panem jest

   D         e A              D
Chrystus Król Panem jest;
                                      h                  e A7
z grobu wstał, pokonał śmierć i Panem jest!
                 D       D7               G         g
Klęknij, wyznaj, że Chrystus Królem jest,
      D  h     e  A   D
że twoim Panem jest!

Chrystus Pan Boży Syn

    G                e                a
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
    G                                                C
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
               G              a                         G
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
                     C            a           G  D
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
  C D    G                           e
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
        a7         D                           G     D
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
   C D    G                           e
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
                          a7                  D                      G
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem

  D                A           h           fis
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.
 G     A     D    G     D  A     D
Chrystus, Chrystus Władcą nam.
Christus vincit, Christus regnat.
Christus, Christus imperat.

Chwalcie Pana narody

Chwalcie Pana narody              a d
Wysławiajcie Go ludy              G C7+
Bo Jego łaskawość nad mani         F B7+ E
Śpiewajcie Panu pieśń nową            a
Niechaj chwała Pana zabrzmi         F
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą G
Jego królestwo na wieki!          E
Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze
Bo Król sobie w nas upodobał
On zdobi pokornych zwycięstwem
Niech weselą się święci wśród chwały
Niechaj cieszą się na swoich miejscach
Niech w ich ustach będzie Boża chwała
A miecz obosieczny w ich ręku

Chwalcie Pana Niebios

Chwalcie Pana niebios   e
Chwalcie go na cytrze   e
Chwalcie Króla świata,  Dh
Bo on Bogiem jest.      Ce
Chwal duszo maja Pana mego Króla,         e
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,     DhCe
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, e
Chcę Go wysławiać,śpiewać Alleluja!       DhCe
Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu,który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko ci żyje śpiewa Alleluja!
Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

Chwalimy i wielbimy Go

G   e           D
Chwalimy i wielbimy Go.
C           D   e
Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest) /bis
G                     D
A więc pójdźmy za Nim razem,
C              D
Pójdźmy za Nim razem,
       G              D
A więc pójdźmy za Nim razem,
C              e
Chrystus Królem jest! (Chrystus Królem jest)

Chwała Barankowi

Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek zabity
Chwała! Barankowi chwała, cześć!
On Królem jest! Baranek Żyjący
A oto wielki tłum
Którego nikt nie mógł policzyć
Stojący przed tronem
I przed Barankiem
Odziani są w białe szaty
W ich ręku palmy męczeństwa
Donośnym głosem wołają
Zbawienie u Boga naszego
Chwała, błogosławieństwo i mądrość
I cześć i moc
Potęga Bogu naszemu
I Barankowi
Ci przyodziani w białe szaty
Kim są i skąd przybyli
To ci, którzy w krwi Baranka
Je wybielili
Pan mówi: Ja jestem
Początkiem i końcem
Zaprawdę przyjdę niebawem
Biegnijcie wytrwale
Nie będę już łaknął, ni pragnął
Nie porazi mnie słońce
Bo paść mnie będzie Baranek
Da pić ze źródeł wód życia!
e D a e
D e a e
e H7 e a
D h e
e H7 e a
D e

Cóż Ci Jezu damy

 D                 e      A                        D
Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie
D                   e          A             D 
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie
           D           G               A              D
Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam
      D                    G     A             D
Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam
W serca Twego ranie o serc naszych Królu
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu
Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę

Dzięki o Panie składamy dzięki

ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,  G D G
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.    C D G
1. Za to, że dałeś nam wiarę. ref:      G C D
2. Za to, że dałeś nam miłość. ref:
3. Za to, że dałeś nam siebie.  ref:
4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:
5. Ty nam przywracasz życie.  ref:
6. Za to, że jesteś z nami.  ref:
7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

Dziękujemy Ci Ojcze nasz

1. Dziękujemy Ci, Ojcze  nasz,
za życie i za wiarę
którą nam poznać dałeś,
przez Jezusa Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.
2. Nam zaś darowałeś
Pokarm duchowy, oraz napój,
i zywot wieczny,
Przez Jezusa  Syna Twego.
3. Ty o Panie Wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko dla Imienia  Swego
Pokarm i napój dałeś,
Ludziom na pożywienie.
4.Pomnij Panie na swój Kościół
i wybaw  go od wszelkiego złego,
i doproadź go w miłości swojej
Do królestwa swego.
Tobie chwała na wieki.

Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały

    e        G      D   e         C  D
1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały,
 e      G D  e    C  D
wiedzie triumf okazały;
e D        a        C D G
ozdobny w ślicznej koronie,
e   D     a        C D H
odbiera cześć na Syjonie.
a    D e  G   D7 G
Alleluja, alleluja.
2. Śmierci, gdzież moc teraz twoja?
Kędy twa, szatanie zbroja?
Nadszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza i wziął łup jego.
Alleluja...
3. Jezu mój, na wieczne lata,
Tyś ozdobą tego świata:
z łaski przypuść nas do swego
zwycięstwa nieśmiertelnego.
Alleluja...
4. Chwała wiecznemu Królowi,
Bogu Ojcu i Synowi;
chwała Duchowi Świętemu,
Jednemu Bogu naszemu.
Alleluja...

Dziś Kościele żyjącego Boga wstań

Jesteśmy ludem nabytym cenną Krwią.     D C7 H
W radości Bogu oddajemy cześć.          e G A
Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc, e G A
to niszczymy moc szatana na ziemi tej   e A D H7
Uwielbiajmy Jego chwałę, dzień po dniu. e C A7
W radości Bogu oddawajmy cześć.
Gdy głosimy Jego wielkość i miłosierdzia dar,
to niszczymy moc szatana na ziemi tej.
Ref.
Dziś Kościele żyjącego Boga wstań.     G h C D7
Bóg Królem całej ziemi jest            G h C D7
Żadne moce i zwierzchności
nie wzruszą nas nigdy już,             G G7 C A7
gdy stajemy w jedności,
nikt nas już nie rozdzieli,            G D7 G D
bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg.      C a D G
Ogłaszamy mocom zła na świecie tym:
Wasz czas już kończy się.
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my,
Jego Kościół dziś
Niszczymy moc szatana na ziemi tej.
Zatem cały ludu Pana teraz wstań!
Uwierz mocy słowa, które daje Bóg.
Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też,
kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc.

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!  C e  F  G 
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię       C
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię          e
Dzięki Ci składamy                            F
Bo wielka jest chwała Twoja             G
Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący
Panie Synu Jednorodzony
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami!
Albowiem tylko Ty jest Święty
Tylko Ty jest Panem
Tylko Ty Najwyższy
Jezu Chryste z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca
Amen, Amen, Amen, Amen!
Amen

Godzien jesteś

       G                    C
1. Godzien jesteś, godzien jesteś,
  G                D7
Panie i Boże nasz.
     G                 C
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
   G          D7    G
Chwałę, cześć i moc.
    D                                     G
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
   D                                  G
Wszystko stworzyłeś Ty sam.
           G7            C
I z woli Twojej zostało stworzone
   G           D7             G
Godzien jesteś wziąć cześć.
2. Godzien jesteś, godzien jesteś,
Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
Chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
Wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu,
Godzien jesteś wziąć cześć.
3. Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś, godzien jesteś,
Zbawco, Baranku nasz.
Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc.
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki.
Amen, amen.

Hej Jezu Królem Tyś

Hej, Jezu, Królem Tyś    F B F
życie Twe uwalnia mnie,  F B C
będę sławić cały dzień   F B F
doskonałe drogi Twe.     F B F
Hej, Jezu, Panem Tyś,   
chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
wola Twa niech spełni się.
Chwała Barankowi, cześć,  G C G   
weź mnie do ziemi swej.   G C D
Zwyciężymy w imię Twe,    G C G
ogłosimy rządy Twe.       G C G
Hej, o hej, o Lwie Judy,   ( A D A
jak potężnym jesteś Ty,      A D E
hej, o hej, o Lwie Judy,     A D A
jak wspaniałym jesteś Ty.    A D A

Hołd Tobie..... Ty jesteś Królem
m.: ks. Z Bernat
Ty jesteś Królem  Izraela
i sławnym potomkiem Dawida.
Błogosławiony Królu
Ty dziś w imię Pańskie
        przybywasz.
ref.
Hołd Tobie,  sława i  cześć,
o Chryste, Królu i Zabwco,
któremu niegdyś chłopięcy chór
pobożnie śpiewał : Hosanna!
Wszystkie zastępy niebieskie
na wysokościach Cię wielbią.
A z nimi śmiertelny człowiek
i wszystkie razem stworzenia.
ref.
Rzesza żydowska z palmami
wybiegła Ci naprzeciwko.
Przyszliśmy i my dzisiaj
z hymnami, miłością, modlitwą.
ref.
Wtedy co szedłeś na mękę,
a oni słusznie Cię czcili,
my oto Ci śpiew nucimy,
gdy już królujesz na wieki.
ref.
Oddanie wdzięcznie przyjąłeś,
łaskawie przyjmij i nasze,
o Królu dobry, łask rozdawco
miłe Ci wszystko co  dobre.
ref.

Hymn III Tysiąclecia

Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,            e D h e
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;         e D h e
On ją na morzach utrzymuje stale,                e D h e
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.     e D h e
Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.
Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.
Otwórzcie bramy...
Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.
Otwórzcie bramy...

Hymn wielkanocny

Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest
Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
      Bo Jego Ciało nas karmi,
      Na krzyżu za nas wydane,
      A Jego krwią napojeni
      Żyjemy odtąd dla Boga.
Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
      Już Chrystus Paschą jest naszą
      I szczerej prawdy zaczynem,
      Niewinnym Bożym Barankiem,
      Co siebie złożył w ofierze.
O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
      Już Chrystus grób swój porzucił,
      Zwycięski wraca z otchłani,
      A gdy uwięził szatana,
      Otworzył niebo dla wszystkich.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
      Niech Ciebie, Panie promienny,
      Powstały z martwych po męce,
      I Twego Ojca, i Ducha
      Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
e D e
C D h e
e D e
C D h e
e D e
e H7
e D G a
G D h e

Idziemy w rytm...

Idziemy w rytm pieśni miłości,    a C G D
śpiewając na cześć Króla Chwał.   a C G D
Ma moc, aby piekło otworzyć,      a C G D
uwolnić od grzechu i zła.         F G A
Niesiemy więc flagę zbawienia,    D C D
a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan,  F G A
to armia czcicieli stoi z Nim wraz,            h fis G D
w ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask.  e h C e A
Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!            (G) D A G A D A G
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy    A h fis
i słowem naszych ust.               G D A
A walka trwa! Dla Króla Chwał        (G) D A G A D A G
swe życie składamy, by tryumf Chrystusa A h fis G
w tym świecie mógł brzmieć!        A D

Ja chcę żyć dla Króla

1. Nie chcę być dla siebie
sterem, żeglarzem, okrętem.
Nie chcę wciąż udawać,
Że mój egoizm jest taki święty.
Ref.: Ja chcę żyć dla Króla,
Co równy jest ogromnie.
Za Nim iść, z Nim jest fajnie,
On uśmiecha się do mnie.
2. Nie chcę żyć dla zysku
I cierpieć dla szpanu codziennie,
Grać cwaniaka mądrego,
Być aktorem swego życia komedii.
3. Chodź i ty razem z nami,
Będziemy kumplami, Królem - Chrystus?
Porzuć wszystkie kłopoty,
Troski, tęsknoty, przyjmij Jego.
Ref.: Zacznij żyć dla Króla,
Co równy...

Jak Dawid

Jak Dawid kiedy przed Bogiem był  a e
Będę tańczyć ze wszystkich sił         a e
Przed Panem, Królem mym.           G a
Jak Miriam grała na bębnie swym.
Będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym.
Pokłońmy się przed Bogiem,    F G
Oddajmy Jemu cześć!              F G a
Wielbijmy Imię Jego,
Śpiewajmy Jemu pieśń!
La, laj, laj, laj, lala, laj, laj, laj
laj, laj, laj, lala, laj, laj, laj
laj, laj, laj, laj, laj, laj.
Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go,
Pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,
Oddajmy Panu chwałę i cześć,
A wróg ucieknie wnet.
Pokłońmy się przed Bogiem
oddajmy Jemu cześć
wielbijmy imię Jezus
śpiewajmy Panu pieśń.
Laj, laj...

 

Jak dobrze razem dziś tu być

1. Jak dobrze razem dziś tu być,
w obecności Twej.
Przed oblicze Twoje przyjść,
moc Ducha Swego zlej.
Ref: Ty imię moje znasz i Panem jesteś mi,
więc będę wielbić Imię Twe po wszystkie dni.
2. Ty Królem Królów jesteś zwan,
Święte jest Imię Twe.
Zwycięzcą Jezus mój Pan,
On mocą darzy mnie.

Jedną dziś tworząc rodzinę

A6      A    A6         A
Jedną dziś tworząc rodzinę
                  E        Bmaj7/E
Wszystkie dzieci Twe
A6           A     A6
Chwalą wciąż w jednym Duchu
A                    E          Bmaj7/E
Króla królów chwalą wciąż
                     cis     gis
Brzmi pieśń Abba Ojcze
Fis7sus fis7   E    E7
Święte  Imię Twe
cis     gis
Abba Ojcze
Fis7sus fis7    E
Święte  Imię Twe

Jedyny Król

Ty z miłości
Z Aniołami do nas przysłany
Król radości
Czekasz gdy do Ciebie zdążamy
Tobie wiersze
Tobie najpiękniejsze piosenki
Wielki miłowaniem
Królu wszystkich ludzi niepojęty
A Ty czekasz na nas uśmiechnięty
Sznur Aniołów ponad Tobą taki piękny
Z gwiazdami na Twe tańczą zaproszenie
Radując się

Jest jedno Ciało

C               F                     C
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan
 C                        F                C
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli
           F                   G                 C              a
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz
        F                                  G
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemie te
                 C                       G
Ref.         Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
        Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć
        Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
         F            d               G           C
        Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej Ziemi tej

Jesteś Królem

Jesteś Królem,                  D
Jesteś Królem                   A h
Krolem jest Bóg /2x             G A
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podniesmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go  /2x

Jesteś Panem wszechświata

Jesteś Panem wszechświata i Królem mojego życia.    A D A E
Jezu, Tyś Panem mym.                A D E
Jesteś Królem wszechświata i Panem mojego życia,    D cis7 fis d7
Wywyższam Ciebie dziś,                A D A
Wywyższam Cię /3x  Panie mój.         D E fis d7 A E A

Jesteś radością mojego życia

   G         D           C     D
Jeseś radością mojego życia,
C  D  G
O, o, o Panie mój? (bis)
G          a
Ty jesteś moim Panem,
D         G
Ty jesteś moim Panem,
e         a
Ty jesteś moim Panem,
    D                   G
na zawsze jesteś Panem mym. (bis)
Jesteś Panem ...
Jesteś Królem ...
Jesteś Zbawieniem ...
Jesteś Obrońcą ...
Jesteś Władcą ...
Jesteś Miłością ...
Jesteś Nadzieją ...
Jesteś Pokojem ...

Jeśli nie ja

Jeśli nie ja, jeśli nie ty,        D G A D
dziś nie będziemy Jezusa czcić     h E A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
to kamienie wzniosą swój krzyk.    G D h A D   
Błogosławię Cię, Panie i Boże mój     G A D  G A D
Odbierz królewską cześć -            G Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię.       G e A
Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń -
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

Jezu drogi Tyś miłością

Jezu drogi Tyś miłością, przyjdź, daj Siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam.
Ref.: Jezu, Jezu przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami swymi i bądź Królem jej.
2. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi Siebie daj.
Duszę moją łaski tchnieniem, przemień w cichy raj.
3. Dodaj siły w życia znoju, usuń zwątpień noc
i zachowaj nas w pokoju, sercom daj swą moc.

Jezu, wywyższamy Cię

Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś,
stojąc dziś w obecności Twej, wielbimy Święte Imię Twe.
Wielbiąc wznosimy Tobie tron /3x 
przyjdź, o Jezu i króluj nam.

Jezus Chrystus Panem jest

1. Jezus Chrystus Panem jest,
Król to Królów, Panów Pan.
Cała ziemia Jego jest
po najdalszy świata kres.
Jezus -Królów Król!
Jezus - świata Pan! / 2x
Świata Pan!
2. On okrzykiem w walce jest,
sprawiedliwość niesie nam,
w marszu wielbiąc Imię to!
Jezus -Królów Król!
Jezus - świata Pan! / 2x
Świata Pan!

Jezus Chrystus to panów Pan

Jezus Chrystus to panów Pan   GCG
i całej ziemi Król./4x        DG
Jedyny Pan Władca narodów,    GCaDG
jedyny Pan i Bóg.             GcaDD7
W innym imieniu nie ma zbawienia,   GCaDG
bo Jezus to panów Pan.        GCD
Jezus to Panów Pan!           BFCG
Jezus to Panów Pan!           BFCDD7
Alleluja, alleluja, alleluja. GCGDG DG

Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie        d C a d
Jezus daje pokój nam              d C a d
Jemu skadam dziękczynienie   d C a d
Chwałę z serca mego dam       d C a d
Jezus siłą mą                           d F G
Jezus pieśnią mego życia          a d
Królem wiecznym on
Niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to
Czego szukałem dodzisiaj
Sam mi podał dłoń
bym zwyciężał w każdy dzień
W jego ranach uzdrowienie
W jego śmierci życia dar
Jego krwe to oczyszczenie
Jego życia chwałą nam
 

Jezus jest Królem

Jezus jest Królem chwały
Księciem pokoju On
nieba i ziemi Panem jest
objął sprawiedliwy tron
chóry aniołów przed Nim
wielbią Go oddając cześć
i odwieczną nam głoszą wieść
Jezus Chrystus Panem jest
Ref.: Hosanna Jezus Syn Dawida
Hosanna Jezus Królów Król
całe niebo pełne chwały
bo Jezus Chrystus Panem jest

     

Jezus, Królem naszym jest

D   A        h                 G
Jezus, Królem naszym jest.
Jezus nasz umiłowany /2x
O wstań Święty Boże nasz,
o wstań i zajaśniej nad nami /2x

   

Jezus moim Królem

Jezus moim Panem, moim Królem jest,   E
Jemu całe moje życie służyć chcę oo...   E7
/Jezus moim Panem./4x    AE
Jezus moim Panem jest,   H7A
Jemu służyć chcę. (2x)   AE
Alleluja!!! (10x)        EAEH7AE

       

Jezus najwyższe Imię

    D                      h                e    
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
                A         D                           h
Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami,
       e         A     DD7
Odkupiciel, Słowo żywota.
     G                fis
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
         e          D  D7
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
     G                      fis
Zgładził grzech Baranek na wieki,
        e       A   D
Królów Król i panów Pan.

 

Jezus – pokonał śmierć

Jezus - 4x                                            D e G A D
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech    G A7 D
zmartwychwstał Pan i Królem jest.      G A7 D

Jezus siłą mą

      d     F    g         A7           d        
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
             F        g       A7          d        
     Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej.
            F      g          A7          d        
   Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
         F      g           A7              d        
 Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
   d    C                      d              
1. Jezus, daje nam zbawienie,
d     C                d
Jezus, daje pokój nam.
d       C                   d     
Jemu składam dziękczynienie,
d      C              d
chwałę serca mego dam.
2. W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.

Jezus to Król

Jezus to Król, dziś Go wywyższamy,        d C a7 d
Jezus to Król, dziś uwielbiamy Go...        d C a7 d
Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi.    (g) C B g A7
Laj, laj, laj...                    d C d a7 d

Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się           d g
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc  C F A
Jezus jest Panem, o alleluja,              d g
Po wieczne czasy Królem królów jest.       d A d
Jezus jest Panem /4x                       d g C F A
Tylko Jezus jest Panem                     d
Jezus jest Panem                           g
On jest Panem ziemi tej.                   d A d

 

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

 C                  F               G
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
    F                 d                G
już teraz we mnie Twe królestwo jest.
   C                  F                      G
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
     F                 d      G             C
już teraz we mnie Twe królestwo jest.

 

Król królów, Pan panów

Król królów, Pan panów, chwała Alleluja! 2x     eH7e
Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! 2x

 

Króla wznoszą się znamiona

1. Króla wznoszą się znamiona,
Tajemnica krzyża błyska:
Na nim życie śmiercią kona,
Lecz w, tej śmierci życie tryska.
2. Poranione ostrzem srogim,
Włóczni, co Mu bok przeszywa:
Aby nas pojednać z Bogiem,
Krwią i wodą hojnie spływa.
3. Już się spełnia wieczne słowo,
Pieśni, co ją Dawid śpiewa.
Głośną na świat cały mową,
Oto Bóg królował z drzewa.
4. Drzewo piękne i świetlane,
Zdobne w cną purpurę Króla,
Z dostojnego pnia wybrane,
Święte członki niech otula.
5. O szczęśliwe, bo ramiony
Dzierżąc, waży Boskie Ciało,
Okup świata zawieszony,
I łup piekłu odebrano.
6. Krzyżu bądźże pozdrowiony,
O nadziejo Ty jedyna!
Dobrym łaski pomnóż plony,
Z grzesznych niech się zmyje wina.
7. Trójco źródłem, coś żywota,
Ciebie świat niech sławi cały,
Przez Krzyż święty otwórz wrota,
Do zwycięstwa i do chwały.

Królestwo Boże jest wśród nas

1. Królestwo Boże jest wśród nas,  G e
Niebo jest w sercu mym.            C D G
I Jego wiecznej chwały blask,
Niebo jest w sercu mym.
Oooooooo
Niebo jest w sercu mym. (2x)
2. Rozlewa na nas miłość swą,
Niebo jest w sercu mym.
Pokojem i radością swą,
Niebo jest w sercu mym.

Królowi wieków

Królowi wieków nieśmiertelnemu     D h G A D (E cis A H E)
Niewidzialnemu Bogu samemu
Królowi wieków nieśmiertelnemu
Niewidzialnemu Bogu samemu
Cześć i chwała na wieki wieków
Chwała na wieki wieków AMEN
 
Królu Boże Abrahama
1. Królu Boże Abrahama,
W Tobie moc i dobroć sama!
2. Wejrzyj na to ludzkie plemię,
A pogodę deszcz żyzny daj na ziemię.
3. Niechaj zna lud prawowierny,
Żeś jest Pan Bóg miłosierny:
4. A my Cię za ten dar wielki,
Wielbić będziem na czas wszelk1.
  
Królu odwieczny
1. Królu odwieczny wszechświata
i Zbawco całej ludzkości,
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
otwarło łaski podwoje.
2. Dzisiaj wstępujesz do nieba,
by zasiąść z Ojcem na tronie;
On Ci na wieki przekazał
władanie wszelkim stworzeniem.
3. Wszystko, co żyje na ziemi,
napełnia otchłań i niebo,
Tobie poddane na zawsze,
przed Tobą zgina kolano.
4. Drżą aniołowie zdumieni
odmianą losu człowieka:
ciało obmyte z przewiny
króluje w Słowie Wcielonym.
5. Ty jesteś, Chryste, radością,
nagrodą nam obiecaną;
świata całością kierujesz,
poskramiasz złudy doczesne.
6. Przeto prosimy Cię, Panie,
byś wszystkim grzechy przebaczył,
serca pociągnął ku Tobie
przez łaskę z nieba wylaną.
7. Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić
wśród chmur płonących czerwienią,
daruj nam karę należną
i przywróć godność straconą.
8. Jezu, co w niebo wstępujesz,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
śpiew odkupionych wysławia
przez całą wieczność bez końca.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

       E
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
                   E           H
To nasze rycerskie hasło.
     A        E            H   E
Ono nas zawsze prowadzić będzie
      E           H          E7 (E)
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

     d          g    C             A7 d
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
d           g     C            A7 d
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  g               C    d C7 F
Gdzie Bóg, Król świata całego
d g            C A7 d
dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

   

Krzyżu święty, nade wszystko

1. Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło.
2. Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
3. Tyś samo było dostojne,
Nosić światowe Zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion,
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.

 

Lud Twój Panie lud pielgrzymi

Lud Twój Panie, lud pielgrzymi      G D e
Prosi, byś był światłem,            C A7 D4-3
Byś, na drodze do Królestwa,        G D e G7
Wzmacniał serca Twoim Ciałem.       C A7 G D
Zostań, zostań wśród nas, o Panie!  h E a c G D G
1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą.     g c g
Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną.        g d g
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,        g D7 Es G7
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.       c A7 D7
2. Twoje wino niech jest napojem mocy,
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.

Ludu Kapłański

Ref.: Ludu Kapłański, Ludu Królewski
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Śpiewaj twemu Panu
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca!
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
Żywe Słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, Jedyny Synu Maryi Panny!
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas przyszedł zbawić.
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich!
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,
Cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, Jedyny Pośredniku ludzkości!
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy, Arcykap1anie w Nowym Przymierzu?
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające laskę!
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany!
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie!
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa!
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Wszystkie owce Twoje.
       
Lwie Judy
1. Lwie Judy, któryś objął tron,
C                         G
Niech każdy pozna imię Twe,
           F       G    F                C
Ty jesteś Królów Król, Pokoju Książę, przyjdź,
                    G
Twe królestwo niech na wieki trwa.
            G       d7        G
Niech żyje król! Niech żyje król!
d7       G7 C   F              C
Niech żyje król! Niech żyje król!
          G G4 G3 G4 G3 C
Tyś Królem mym.
2. Lwie Judy, dziś na ziemię zstąp,
Za życie Twe dziękuję Ci,
Za żywe słowo Twe,
Za Twojej śmierci krzyż,
Zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe.
Alleluja, alleluja!
3. Lwie Judy dziś, ponownie przyjdź,
Obejmij tron Jeruzalem.
Tyś Panem Panów jest,
Uwolnij ziemię swą.
Niech nadejdzie już królestwo Twe.
Marana tha! Marana tha!
4. Lwie Judy, któryś objął tron,
Niech każdy pozna imię Twe,
Ty jesteś Królów Kró1.
Pokoju Książe, przyjdź,
Twe królestwo niech na wieki trwa.
Niech żyje Król! Niech żyje Król!
Tyś Królem mym.

    

Memu Bogu, Królowi

Memu Bogu Królowi                e D
będę śpiewał tę pieśń,               h e
teraz, zawsze, na wieki, Amen.   e h e
/Alleluja/ 3x, Amen!              e D h e   e h e

      

Mój Jezus Królem królów jest

Ref.: Mój Jezus Królem królów jest.   GCD
Mój Jezus władać będzie wciąż.        GCD
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą
i teraz we mnie
mieszka już.
1. On dał mi całkiem nowe życie,     GCD
uczynił mnie dzieckiem światłości.   GCD
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.
2. On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności.
Choroby wszystkie wziął na siebie
i już nie muszę się niczego bać.

 

My chcemy Boga, Panno święta!

1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref.: Błogosław słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan?
2. My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

  

Na wieki żyjącemu

Na wieki żyjącemu, nieśmiertelnemu Bogu,    C F G C / 2x
Królowi niewidzialnemu, jedynie mądremu,    a G C G d G C
Mądremu Bogu !                      d G C
Oddajmy chwałę i cześć Królowi,  G a
Temu, co żyje na wieki.          G C
Oddajmy chwałę i cześć Królowi,  G a G F
Na wieki, na wieki, amen, amen.  G C (F C...)

 

Nie rzucim Chryste

1. Nie rzucim Chryste świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary!
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x
3. I taki triumf, taki cud powieje
z Jasnej Góry,
I z taką` wiarą ruszy lud -
Synowie Polski, córy.
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg! / 2x

 

Niech przyjmie chwałę i cześć

Niech przyjmie chwałę i cześć  A e7
Siedzący na tronie.            D A
Błogosławieństwo i moc         A e7
Niech weźmie Baranek.          D A
{Od wieków na wieki niech płynie  F G
Królowi pieśń chwały.}    /2x     A
 
 
Niech w święto radosne (sekwencja) 
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Niegodny

Ref.:
Niegodny jestem Panie przyjąć Cię
do swej duszy, e C
Lecz niech to wyznanie
niech Cię żal mój wzruszy.a H 7
Pociesz mnie przebaczeniem,
daruj mi winy, zbrodnie, e C
Uświęć swym wejrzeniem,
bym Cię przyjął godnie. a H 7
1. Dzieci, niegodne tak wielkiej ofiary, e
Z Twego stołu dary biorą, a H 7
Ręce do Boga wyciągam po dary e
I z ufnością, i z pokorą. a H 7
2. Panem i Królem Tyą naszym na wieki, e
Przecież sami pobłądzimy. a H 7
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki, e
Gdy Cię pośród nas czujemy. a H 7

  

Nigdy z królami

Nigdy z królami nie będziem w aliansach    a d a
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi            a G d E
/Bo u Chrystusa my na ordynansach           a A d
Słudzy Maryi/x2                                        a E a E

 

O Chryste Królu

1. O Chryste Królu, Władco świata,
Twoimi zawsze chcemy być,
W Tobie mieć Wodza, w Tobie Brata,
pod berłem Twoim wiecznie żyć.
Ref.: Króluj nad nami Boże nasz,
Drogą Świetlaną prowadź wprzód.
Wspieraj swą mocą, łaską darz,
u wiekuistych przyjmij wrót.
2. W królestwie Twoim miłość włada,
Trwa wieczny pokój pośród burz.
W nim Boska czeka nas biesiada,
Radość nieziemska ciał i dusz.
Ref.: Króluj...

 

O Hostio Święta

O Hostio Święta, zdroju Bożej słodyczy
Ty dajesz duszy mojej moc
O Tyś Wszechmocny
Któryś przybrał ciało z Dziewicy
Przychodzisz do serca mego utajony
I nie dosięga Cię zmysłów moc
Me serce jest Ci mieszkaniem
O Królu Wiecznej Chwały
Panuj w mym sercu i króluj w Nim
Jako w pałacu
O wielki, niepojęty Boże
Któryś raczył tak się uniżyć
Oddaję Ci cześć!
a C d a
a C E
C
a
C a
E F G C
(E)
C
E
F
E

 

O Królu Chwały

O, Królu Chwały,      /        E|A
Najwyższa mocy,      /
Najwyższe dobro,    /
Najwyzsza mądrości /x2
Królowania Twego,          /  H|A
nie będzie końca na wieki /x2 E|A

 

Ofiaruję Ci

Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,    D A D G A
moją pracę i mój sen,                           D h
wszystko, co drogie mi,                      G A
Panie, ofiaruję Ci.                             D D7
Bo dla Ciebie ja żyję,                         G A
moim Królem jesteś Ty.                        D h
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.    G A D
Panie Jezu, weź moją słabość i łzy,
I powroty do Twych drzwi,
I te chwile, gdy świat,
mi się zdaje tęczą lśnić.
Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,
Jesteś światłem mym,
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci.
Panie Jezu weź każdy wysiłek mój,
moją pracę i znój,
Każde dzieło mych rąk,
razem z piosenką tą.
Bo wraz  z nią swoje życie
Panie ofiaruję Ci,
Tyś jest światłem i życiem moich dni

   

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas

DFeD      Ogłaszamy królestwo Boże w nas! X2
DFeD      Wśród nas jest!  X2
CGCGCGD   Głusi znów słyszą niewidomi widzą
CGCGA     Zmarli powstają by żyć,
CGCGCGD   Ubogim głosimy tę dobra nowinę
CGCGA     Jezus jest Królem, Amen.

 

Ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.   CFG
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.   aFG
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe królestwo jest.

  

Ojczyzno ma

          d          A7
Ref.: Ojczyzno ma
      g     C     F
tyle razy we krwi skąpana
d          D7         g
Ach jak wielka dziś Twoja rana
d           A7        d
Jakże długo cierpienie twe trwa
  d            D7
1. Tyle razy pragnęłaś wolności
  A7               d
Tyle razy tłumił ją kat
d          D7             g
Ale zawsze czynił to obcy
d                  A7        d
A dziś brata zabija brat
2. Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon
3. O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie trwał
4. O Matko ma
Tyś Królową Polskiego narodu
Tys wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak

 

Oto idzie mój Bóg

Oto idzie mój Bóg,                D
Oto idzie mój Król,               e
Oto Zbawiciel mój,                G
A imię Jego-Jezus/x2              e
Tęsknię za Tobą, Panie            G A
Wiem,że przyjdziesz niebawem,     G A
Z głębi serca dziś wołam          G A
MARANA THA! /x2                   e [D]

 

Oto jest dzień

Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.
3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.
4. Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.
5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże Odkupienia.
6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Zmartwychwstania.
7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.

 

Oto Pan Bóg nasz

a    G        a       G    a
Oto Pan Bóg nasz! Izraela Pan!
a    G                a          G          a
Nasz Ojciec na wieczny czas, na wieczny czas!
            D     a
Bóg mój to Panów Pan,
a          G      a
Bóg mój to Królów Król,
a              D        a      G E     a     d E
Bóg mój, Bóg chwały i czci! Amen. Amen. Alleluja!
a         D    a
Bóg mój, opoka ma!
            G       a
Bóg mój zwycięstwem moim jest!
                D      a          G E  a      d E
Bóg mój, Bóg chwały i czci! Amen. Amen. A1leluja!
   a             d
Do Ciebie należy niebo
  E              a     E    a
I ziemia Twoją jest, Twoją jest.
          d
Tyś Królem mym,
   E               a
Panem wywyższonym ponad całą ziemię.
          F d
Tyś Królem mym,
   E               a
Panem wywyższonym ponad cała ziemię.
              d
Łaski i mocy udzielasz nam;
E                 a d a
Twe królestwo na wieki.
a               d
Łaski i mocy udzielasz nam;
E                 A
Twe królestwo na wieki!
A         D9      A D9  A         D9     A7 D9
Królestwo Twe na wieki! Królestwo Twe na wieki!
A       D     A   A      D
Panie, Boże nasz, uwielbiamy Cię,
A      D              A      E
Wywyższamy dziś Twą chwałę i moc!

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi
w swych sercach postawcie Mu tron.
Niech On się w nas zadomowi,
wszak Królem wszechświata jest On.
Ref: Niech Jezus Chrystus sam,
     nadzieją będzie nam.
     Gdy z Nim pójdziemy wraz,
     zwycięstwo czeka nas.
2. On kupił sobie na własność
ten świat Swoją Najdroższą Krwią,
by wszystkich wieźć w Swoją jasność,
co Jego uczniami być chcą.
Ref: Niech Jezus Chrystus....
3.O Jezu, Ty odkupiłeś
swych braci od grzechów i win.
Wytrwania w wierze daj siłę,
a wiarę przemienić daj w czyn.
Ref: Niech.....

 

Pan króluje nad wiekami

D       fis  G      A     D           G   A
Pan króluje nad wiekami, Pan na nieboskłonie;
D            fis     G     A
Pan rzekł do mnie: Tyś mym Synem,
D                 F   A
Jam dziś Ciebie zrodził;
D       fis D      A     D      A    D
Pan króluje nad wiekami, Pan na nieboskłonie.
D         fis       G       A
Pan rzekł do mnie: Tyś mym Synem
D          A     D
Jam dziś Ciebie zrodził.

  

Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony   G e  
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.                   C G D  
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,  G e  
Oddajmy Jemu cześć!                                C D C D E  
        
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,  a D G h C  
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.     a D G h C G  
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony   a F  
Wśród chwał!                                            C G  

  

Panie daj mi Twej wody

Panie, daj mi Twej wody
Zaprowadź minie nad strumień,
Abym mógł popłynąć.
Pokaż mi Twoje serce Panie
Pokaż mi Twój bok, mój Królu
Aby stamtąd popłynęła woda
Woda dająca życie
Poprowadź mnie dalej
Tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech
Poprowadź mnie ręką anioła
I pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce
Daj mi teraz stanąć w zatoce
Abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża
Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście
W tym co zostawiłeś dla soli
a D
F
E
a e
F E
a G
F E

   

Panie Jezu Przyjm

Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień
Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi
Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję
Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci
Panie Jezu przyjm, moją słabość i łzy
i powroty do Twych drzwi
I te chwile gdy mi ,świat się zdaje tęczą lśnić
Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,j esteś światłem mym
Moje życie ja ofiaruję Ci
Panie Jezu weź, każdy wysiłek mój,każdą pracę i znój
każde dzieło mych rąk każdą myśl każdy krok
Pragnę sławić Twe imię po przez wszystkie moje dni
Moje życie ja ofiaruję Ci
Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień
Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi
Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję,
Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci

  

Panie, Twój tron

Panie, Twój tron wznosi się    DeA7
nad wszystkie ziemie świata,   Dfish
jesteś najwyższy, Panie mój,   eA7
Królu mój.                     D
Ref. Wywyższamy Cię /x3 Boże nasz
Wywyższamy Cię /x3 Boże nasz 

Posłuchaj córko

Posłuchaj córko, spójrz, nakłoń ucha.         F C B C7
Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.    F C B F
Król pragnie twego piękna.              F d C B C
On Twoim Panem, oddaj mu pokłon.        F d C F B F C

Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

Ref. Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo,
 C  G  a           F       D      G
poślij nas, by uzdrawiać w imię Twe,
 C  G   a           F                C
poślij nas z Twoją mocą i w Twoim imieniu
    C        G                   C
uzdrawiać świat, przezwyciężać zło.
C G a    F                   C      G a
1. Nie bierzcie nic na swoją podróż
       F    D             G
bowiem Bóg da wam swój chleb.
C G a     F                   C
A w tych domach, gdzie wam otworzą
         G             G7        C
módlcie się, by pokój Pana tam wszedł.
2. Posyłam was przed sobą
w każde miejsce, gdzie mam iść.
Żniwo wielkie lecz mało żniwiarzy,
idźcie więc i zbierajcie plon.
3. W imię Ojca, i Syna, i Ducha,
w imię Trójcy udzielajcie chrztu.
Nauczajcie wszystkie narody.
Zostanę z wami, aż skończy się świat.

Przyjaciel

Przyjaciela mam, co pociesza mnie    C G a F
Gdy o jego ramię oprę się
w nim nadzieje mam, uleciał strach.
On najbliżej jest,zawsze troszczy się.
Królów Król z nami Bóg.
Jezus Jezus

Przyjdź z pokłonem ludu Boży

   C                          
Przyjdź z pokłonem ludu
   F                A         
Boży, przyjdź ze śpiewem ludu
  C                    a
święty, sław Jezusa Twego
     d                  G
Zbawcę, wspaniałego Króla
    C           (DGADhCAD)
chwały 
  

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce Najświętsze

Przyjdźmy tam, gdzie miejsce Najświętsze, G
przez Baranka Krew wejdźmy tam,           C a
przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc,     C a
wywyższając Boży tron.        /2x         D D7
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał:  C a H7 E
Chwała Ci, Chwała Ci, Jezu, Jezu.         a D G (e)

Przystąpmy, chwalmy Go!

D7           G
Przystąpmy, chwalmy Go!
                h
Oto Syn Boży, miłości dar!
e              C        a           D7
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!
          G                             h
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
e                  a7
Bo radość, której nie da nikt,
D                   G
Ty, Królu, dajesz nam!
             C            a
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,
G            e
Bo On Królem jest!
a7               D          G
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!

Psalm 24

1. Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
On ją na morzach utrzymuje stale,
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.
Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
2. Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie poszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.
3. Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.
Ref. :Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

Psalm 29

Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu;
Jego ze wszech naświętsze imię wyznawajcie,
Jemu w kościele świętym Jego się kłaniajcie!
Głos Pański deszcze leje, głos Pański grom srogi
I okrutne pobudza na powietrzu trwogi;
Pan na morzu podnosi straszne nawałności,
Głos Pański wielkiej władze i wielkiej możności.

Radość tchnij

1. Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił! DG
Radość tchnij, proszę, w serce me!             DA7
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,      DD7Gg
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!              A7D A
Ref.: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,       DG
śpiewaj Panu, który Królem jest!              ADGA
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,             DG
śpiewaj Panu cały dzień!                      A7D
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął!
Pokój tchnij, proszę, w serce me!
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął!
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię!
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
miłość tchnij, proszę, w serce me!
Miłość tchnij w serce me, abym służył!
Bym swą służbą także chwalił Cię.

Raduj się

Gwiazdy Tańczyły w noc
gdy przyszedł Pan
ziema śpiewała w tak
niebiańskich gam?
Ref.:
Raduj się śpiewaj pieśń
Oto król narodził się
jemu cześć.
Maryja cieszyła się
widząc króla ziem
Pasterze w pokłonach
chylili głowy swe

Sław języku tajemnicę

1. Sław języku tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni
Ten co matkę miał dziewicę
Król narodów godzien czci.
2. Z panny czystej narodzony
posłan zbawić ludzki ród
gdy po swiecie na wsze strony
ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął swej pielgrzymki trud.
3. W noc ostatnią przy wieczerzy
z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy
czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu sie powierzył
i za pokarm z rąk Swych dał
4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w ciało swe
wino krwia jest chrystusową
darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara bozą mowa
pewność o tym w serca śle
5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testementem
starych praw ustąpi czas
co dla zmysłów niepojęte
niech dopełni wiara w nas
6. Bogu Ojcu i Synowi
od po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu dzięki czci
a równemu Im Duchowi niechaj
wieczna chwała brzmi. Amen.

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

    C          G7       F(a)   C
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
F      C           G7
I Jego sprawiedliwości,
C          G7      a    C
A wszystko inne będzie wam przydane.
F    C       G7 C
Alleluja, alleluja!

Śpiewajmy Alleluja Barankowi

Ref.:
Śpiewajmy Alleluja Barankowi!
Alleluja, Kólowi królów!
Alleluja naszemu Bogu,
Alleluja, O-o-o-o-o-o!
1. Bo godzien jest nasz Bóg,
Który wszystko stworzył,
By oddać Jemu cześć,
Wywyższać Go!
2. Wspaniałe i wielkie są
Dzieła Twoje Panie!
Chcę wszystkim głosić dziś,
Że to mój Bóg!
3. Bo któż jest jak nasz Bóg,
Wielki i Wspaniały!
Więc powstań, by wielbić Go
I wznieś swój głos!

Świeć Jezu, świec

A         D      A             E
Panie, Światło Miłości Twej świeci
A         D           A       E
Pośród wszelkiej ciemności świeci
D           E        cis     fis
Oświeć nas Jezu Światłości świata
D         E      cis     fis
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
G        e      G     E7
Oświeć mnie, oświeć mnie
       A     E     fis         h       E
Ref. Świeć Jezu, świec! Chwałą Ojca napełnij Ziemię!
         A     E    fis             h  G    E
        Płoń Duchu, płoń! W sercach ogień złóż
         A    E     fis         h        E   
        Płyń rzeko płyń! Zalej łaską narody całe!
        A     E    fis             h     E     A
        Ślij Słowo Twe, Światłość niech stanie się!
Panie wchodzę w Twoją obecność
Dzień ustąpił przed Twoim blaskiem
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości
Badaj mnie, wypalaj, pochłoń ciemności
oświeć mnie, oświeć mnie
Widzę Twoją królewską jasność
Która twarze nam rozjaśnia
Potem prowadzi od chwały do chwały
Życiem naszym Tobie opowie
oświeć mnie, oświeć mnie

Święty, Święty, Święty...

  C                e               F
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan/2x
  C                e               F
Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król
   C         
Otwieram serce me
   e
Podnoszę ręce swe
        F              G
Królu wejdź i rozgość się/2x

Te Deum

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.
Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugam1.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

To On, Król

To On, Król (3x)        C G...
Ziemio raduj się (3x)   F C F C F G
Śpiewaj chwały pieśń,   F
bo włada Bóg.           C
Posyła nam z nieba ogień,    G C
by zniszczyć swoich wrogów.  G C
Szczyty przed Nim drżą,    G C
gdy nadchodzi Król. /2x    F G F G
To On, Król...
Niebiosa głoszą prawość,
a ludzie widzą chwałę,
bo jesteś wywyższony
całej ziemi Pan. /2x

Tyś jest Święty

1. Tyś jest święty/2x  e
Tyś potężny/2x e
Tyś jest godzien by dac ci cześć  fis h
Ref: Będę śpiewał uwielbiał a h
Boga który jest królem cis gis
Chce go kochać, wywyższać a h
Pokłon oddać przed tronem /2x cis gis
Zwrotka do refrenu:
Tyś pokoju Pan, tyś królów Król,
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest,
Emanuel, Twoje imię jest,
Tyś pokoju pan, tyś barankiem jest.
Żywym bogiem tyś, w tobie łaska ma,
Ty królujesz aż po wieczny czas,
Tyś alfa omega, początek, koniec,
Zbawiciel, przyjaciel,
Tyś mesjasz mój Bóg.
Tyś pokoju pan i tobie daje życie me a h e
2. Chce Cię słuchać /2x e
Iść za tobą /2x a
Chce cię kochać po wszystkie dni fis a e a e
Refren się śpiewa razem ze zwrotką
która znajduje się zaraz pod refrenem.

Tyś naszą mocą

Gdzie mamy znaleźć naszą przystań  D
Jeśli nie w Tobie                  a
Dokąd nas powiodą nasze nogi       D
Jeśli nie do Ciebie                a
Tyś naszą mocą i pieśnią           C
Ogniu nieugaszony                  A
Kto zdoła Cię ugasić               C
Stanąć przeciw Tobie               A
Dokąd mamy pójść wędrowcy
Jeśli nie do Twego Królestwa
Chwalcie Pana i Mu śpiewajcie
Wszystkie narody
Utwierdź Kościół - Matkę naszą
Rozszerz Twoje Królestwo
Twoja chwała ponad niebiosa
Powiedz jedno słowo

Wielki jest nasz Bóg

Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król,    G D C D / 2x
Wielki jest nasz Pan, On stworzył cały świat.    G D e C D G
Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć,
Niech Panu chwała brzmi,
On stwórcą wszystkiego jest.
Jego Imię jest większe niż każde inne Imię,    G F C G
Jego moc jest największa, On stworzył  niebo i ziemię.  F C D

Wielki jest Pan

Ref. Wielki jest Pan i godzien chwały
A wielkość Jego niezgłębiona.
1. Chcę Cię wywyższać Boże, mój Królu /2x
I błogosławić imię Twe na wieki /2x
2. Głoszę wspaniałą chwałę, majestat /2x
I rozpowiadam cuda Twe wśród ludzi. /2x
3. Niechaj Cię wielbią Panie Twe dzieła /2x
I Święci twoi niech cię błogosławią /2x

Witaj Jezu, o cześć Ci Królu

   D   G  D                   G D
Witaj Jezu, o cześć Ci; Królu,
                           h        D
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie.
          e A7             D                        G      g
Boży Synu, dziś ku Tobie wznosimy ręce swe
                     D       h               e    A7        D A7 D
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności o, alleluja.

Wszystkie narody

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie          A
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,        fis
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią. D E A E
Ref.:
Śpiewajcie, wszystkie narody  A
Śpiewajcie, radosnym głosem  fis
Śpiewajcie, Królowi.            D E A E
Bo Bóg króluje nad narodami        D E
Bóg zasiada na swym Świętym tronie  A E
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi    D E
Więc hymn śpiewajcie:               A E
Ref.: Śpiewajcie ...

Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi

Ref.:
Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,      e
klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. (2x)  gCd
1. Pan najwyższy, straszliwy -           Dh
jest Królem całej ziemi.                 ae
On poddaje nam narody -
jest Królem całej ziemi;                 Dhae
ludy rzuca pod stopy, -
jest Królem całej ziemi.                 Dhae
Bóg Abrahama!!!                          C D
2. Wybrał dla nas dziedzictwo, -
jest Królem całej ziemi.
On nas bardzo miłuje, -
jest Królem całej ziemi.
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!
3. On zasiada na tronie, -
jest Królem całej ziemi.
możni świata hołd Mu złożą, -
jest Królem całej ziemi,
bo do Niego należą, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!

 

Wznieś oczy swe

 C                 G
Wznieś oczy swe,
               F       G           C   F/C
Oto w chwale jest Twój Król.
                G
Wznieś chwały pieśń,
           F       G  C F
W uwielbieniu śpiewaj Mu:
          G   C   F        C
       Miłuję Cię o Panie mój
        F  G a7  F d7    G    C
       Alleluja, błogosławię Cię.

   

Wznieśmy swe ręce, bo nadchodzi Król

    G         C    D7           G
Wznieśmy swe ręce, bo nadchodzi Król.
                    C          D  D7
Skłońmy się Mu chwały wznosząc pieśń.
   G               C  D7           G
Niech ku Jego chwale uwielbienie brzmi,
             C          a         D  G
Oczyszczone, uświęcone, bo on Królów Król.

  

Zawitaj, Ukrzyżowany

    e   a      G     e
1. Zawitaj, Ukrzyżowany,
e              G       e
Jezu Chryste przez Twe rany.
 a7       h7       a7      h7
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
 a           e          H7 e
ratuj nas w każdej potrzebie.
2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
całujem Twe święte rany;
przebite ręce, nogi w Twej męce,
miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
biczmi srodze skatowany;
zorane boki, krwawe potoki,
wynieścież nas nad obłoki.
4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
cierniem ukoronowany;
w takiej koronie, zbolałe skronie,
miejcież nas w swojej obronie.
5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
ciężkim krzyżem zmordowany;
rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
pociągnij nas ku zbawieniu.
6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w twarz pobity i zeplwany;
o święte lice, łez, Krwi krynice,
zwróćcież na nas swe źrenice!
7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
włócznią na sercu stargany;
piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
miejcież nas w swojej litości.
8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w duszy srodze zatroskany;
smutki i żale, w serca upale
wynieścież nas ku swej chwale.
9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany;
we czci i chwale zniszczony wcale,
zbaw nas na swym trybunale.
10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
niewinnie zamordowany;
bądź, konający, na nas pomnący,
raj łotrowi darujący.
11. Przez Twoje gorzkie skonanie
litościwy bądź nam, Panie,
w ostatnim zgonie miej nas w obronie,
postaw nas po prawej stronie.
12. O Jezu, miłości zdroju,
wzdycham do Twego pokoju!
Za grzechy płaczę sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę

 

Zmartwychwstał Chrystus Król

Zmartwychwstał Chrystus Król,  D
zakrólował nasz Bóg,           A
śmiercią zwyciężył śmierć,     e
życie nam dał na wieki.        D A

Zmartwychwstał Pan (gdzie jesteś o śmierci?) 

        e                      D
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
                   a
Gdzie jest moja śmierć?
                    H
Gdzie jest jej zwycięstwo?
Ref.:
             e
Zmartwychwstał Pan,
                D
Zmartwychwstał Pan,
                C
Zmartwychwstał Pan,
        H          eDCH
Alleluja, Alleluja!
2. Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.
4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy,

   

Zmartwychwstał Pan zwycięską chwałą niebo brzmi

   A A7           D   E                  D     A
1. Zmartwychwstał Pan, zwycięską chwałą niebo brzmi.
A7           D E           D        A
Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni.
refren:
A               D                    E
Baranek Królem jest (Baranek Królem jest)
E                A                    fis
najwyższy zajął tron (najwyższy zajął tron)
fis               D                      E7
i przed Nim chylę się (i przed Nim chylę się)
E7                  A   D A
z radością składam hołd
2. Rozgłosić chcę radosną zmartwychwstania wieść.
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech.

  

Zmartwychwstały Pan

Ref.:
Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś  G D C
Wszechmogący Bóg okazał swoją moc,    G D C
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie,          a D7
Jezus Pan rozdaje życie swe.            a D
1. Milczący Baranek, Baranek zabity    e D e D
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata    C D C D
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha,   e D e D
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.  C D C D
2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych.
3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie
Naznacza nas Duchem i własną krwią.

 

Zwiastunom z gór

  A7          D            E                D     A
Zwiastunom z gór stopom ich czesc bo niosa nam
   D A      h E       A  A7       D
radosną wieść tę wieść.Pokoju dar wśród 
E               D      A    D   A  h   E
życia dróg przychodzi znów władać Bóg.Królem
A  A7        D            A   A7
Bóg.  Królem Bóg Królem Bóg, Królem
D       E         A
Bóg, Królem Bóg.

 

Nie umieszczamy tu kolęd, gdyż prawie każda chwali Jezusa w tytule Króla.


Mesjasz - Oratorium

Georg Friedrich Händel

Alleluja, bo za królował Pan Bóg nasz wszechmogący! Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca
i będzie królować na wieki wieków! Alleluja! Król Królów i Pan Panów, królować będzie na wieki wieków!

Mesjasz to oratorium skomponowane w 1741 roku przez Georga Friedricha Händla. Uchodzi on za najwybitnejszego przedstawiciela tego gatunku muzycznego, a oratorium jest najsłynniejszym utwotem tego wielkiego kompozytora.

Oratorium w całości poświęcone jest Jezusowi Królowi - zapowiadanemu Mesjaszowi. Cytuje się tu nawiększe biblijne proroctwa mesjańskie o Jezusie Królu (np. Ps 2, Ps 24, Iz 9, Łk 2).

Najsłynniejsza część Oratorium, zwana Alleluja!, uwielbia Jezusa Króla obejmującego w niebie i na ziemi wieczne królowanie.

 

Oto słowa Oratorium:

 

Alleluja, bo za królował Pan Bóg nasz wszechmogący, Alleluja!

Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca
i będzie królować na wieki wieków!

Alleluja! KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW,
królować będzie na wieki wieków! Alleluja!”.

(Ap 19, 6.16)

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'
There was a problem loading image 'plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif'

Jan Kochanowski

(Pieśni) Księgi pierwsze - Pieśń XVI

 

Królom moc na poddane i zwierzchność dana, 
A królowie zaś mają nad sobą Pana,
Który wszystkiemu światu sam rozkazuje,
Na ziemi i na niebie wiecznie króluje. (...)


 

Jan Kochanowski

(Pieśni) Księgi wtóre - Pieśń XIII

Panu dzięki oddawajmy,
Jego łaskę wspominajmy,
Który hardym miesza rzeczy,
A skromne ma na swej pieczy.

On hardy, nieunoszony,
On tyran północnej strony,
Któremu, jako sam mniema,
Świat tak wielki równia nie ma,

Car moskiewski plac mężnemu
Puścił królowi polskiemu;
Nie oparł się aż o lody
Niepławnej północnej wody.

Granic i zamków budownych
Odbieżał, i miast warownych;
Płatna to, kiedy o duszę,
I sam go obmówić muszę.

Obróć swój koń prędkonogi,
Nieścigniony care srogi!
Chcesz być groźnym, a uciekasz;
Jesliś płochy, hardzie nie każ!

Teraz był czas porokować,
Komu szłyk naprzód zdejmować;
Teraz się było dowiadać,
Kto ma naprzód z konia spadać.

Bóg pomóż, Królu jedyny
Szerokiej polskiej krainy!
Umiesz ty hardym dogodzić
Ani się im dasz rozwodzić.

Zdjąłeś maszkarę butnemu
Tyranowi moskiewskiemu.
Okazałeś, że nie kąsa,
Chocia to porożem wstrząsa.

W zamcech nadzieję pokładał,
Ale i tych prędko stradał;
Nie przyszło mu do odsieczy;
Głowy ostrzec barziej grzeczy.

Znowu tedy, skąd był wyszedł,
W ręce polskie Połock przyszedł,
Za powodem szczęśliwego
Stefana, króla polskiego.

Nie pomogły kule częste,
Zręby mocne, baszty gęste;
Puściły żelazne brony,
A ty, królu niezmożony,

Nie tylko zamki budowne
I twierdze bierzesz warowne,
Ale co chwalniejsza w tobie,
Jesteś silen i sam sobie.

Nie puściłeś wódz gniewowi,
Łaskęś nieprzyjacielowi
Uczynił; masz i dzielnością,
Masz już nadeń i ludzkością.

Zdrów bądź, królu niezwalczony!
Ciebie moje wdzięczne strony
Nie zmilczą między sławnymi
Bohatery walecznymi.Zygmunt Krasiński
Psalm dobrej woli
Psalmy przyszłości

(fragment)

Zmiłuj się, Panie! broń nas - bądź Ty z nami!
Nie! - darmo - teraz tu stać musim sami!
Ach! wiem! - ta chwila już do nas należy;
W ostatniej losów tej naszych przemianie
Żaden Twój cherub nam w pomoc nie zbieży!
Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś. Panie!

Lecz wspomnij - wspomnij, żeśmy dawne sługi –

Że nim wiek począł się ten dziejów drugi,
My w przeszłym wieku Twój nakaz już czcili
I nie czekali chwil spełnionych chwili,
By uznać Ciebie za ziemskiego władzcę
W Królowej polskiej - Twojej ziemskiej matce!
Odkąd z mgły czasów naród wyjawiony,
Z ciał polskich - polskich dusz wyszło miliony
Z Jej świętym w śmierci na ustach imieniem!
Niech im dziś Ona odwspomni wspomnieniem -
Niech, w wielką zmarłych tych ubrana chmurę,
Na Twych niebiesiech do Ciebie się modli,
By nie związali nam stóp, dążnych w górę,
Szatani z piekła - lub też ludzie podli. (...)

 

 


Jan Lechoń

Rekrutacja

 

W wojnie, którą Ci wydał, szturmując do nieba

Ażeby tron Twój posiąść, Archanioł strącony,

Wiem, Panie, że każdego żołnierza Ci trzeba,

I dlatego w tej chwili staję z Twojej strony.

Weź mnie do Twych szeregów, choć wyznać Ci muszę

Żem nieraz Cię odstąpił, bo mnie wróg Twój łudził

I po różnych manowcach prowadził mą duszę,

Nimem głos Twój rozpoznał i wreszcie się zbudził.

Nie nęciły mnie nigdy laury wojownicze

I od pierwszych szeregów będę stronił z dala,

Lecz gdybym miał uchodzić, wtedy. Panie, liczę

Na potężny kuksaniec Anioła-kaprala.Praca Duchów

Praca Duchów się zaczęła,
dokonuje swego dzieła.
I jak stary przekaz mówi,
już niedługo Pan przemówi.

Przemówi przez kataklizmy
i wytraci wszelkie schizmy.
Wytraci wrogów Kościoła,
taka będzie Jego wola!...

Read More

Ogień z nieba Bóg uczyni,
zamknie zło do wielkiej skrzyni,
potem w ogień ją wyrzuci,
zginą z sumienia wyzuci.

W one dni płacz, lament będzie,
ginąć będą w wód odmęcie,
ci, co Bogu czci nie dali,
ci, co z Niego się w głos śmiali!

Potem przyjdzie cisza wielka,
tylko ptaki będą ćwierkać.
Tylko ptaki będą śpiewać,
Boga chwałę tak opiewać.

Chór Anielski się dołączy
szybko, niby rumak rączy.
Całe niebo się roztańczy
w blasku Słońca – pomarańczy!

Kto Boga za Króla weźmie,
ten ocali życie we śnie,
ten obudzi się znów żywy,
Bogu wdzięczny i szczęśliwy.

Bóg ocali wszak wiernego
w życiu, w pracy oddanego.
Bóg powiedzie w lepsze życie
i uczyni to o świcie.

Ustanowi On Pasterza,
by lud w dobrą stronę zmierzał.
By prowadził lud do Boga,
by już nie szalała trwoga.

Tysiąc lat pokoju wszędzie,
choć nie łatwe życie będzie.
Ziemia nie da wam wytchnienia,
lecz od Złego ocalenia.

Bo nie zerwie już łańcucha
szatan, diabeł i kłamczucha.
Potem znowu Pan powróci,
na Sąd wezwie wszystkich ludzi. 

A nam teraz przyjść pozwala,
by się działa Jego chwała.
By przez pracę światłych Duchów,
Ziemię pchnąć do dobrych ruchów.

By Boga Intronizować,
by koronę Mu szykować.
Bo tak tylko dziś możecie
zło pokonać na tym świecie!

Dzisiaj tu Słowacki gadał,
swoje rady wam wykładał.
Praca Duchów rozpoczęta,
niech was chroni Matka Święta!

Niech was chroni, niech osłania
zanim zaczną się karania.
Pod Jej płaszcz się uciekajcie,
to, co będzie, będzie straszne!

 Dzisiejszy SłowackiOBRAZ JEZUSA KRÓLA POLSKI

DANIELA POCENTA

Daniela_Pocenta1. Życiorys i twórczość

Daniela Pocenta ur. 26.11.1936 r. w Kamieńczyku nad Bugiem.

Ukończyła Liceum Plastyczne w Białymstoku, później studia nauczycielskie – filologia polska. Po sześciu latach pracy w zawodzie nauczycielskim podjęła studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Sztuk Pięknych – kierunek rzeźba. W 1969 r. ukończyła studia i podjęła pracę w Łochowskim Liceum Ogólnokształcącym.
Praca rzeźbiarza wymagała urządzenia kosztownej pracowni, a praca z młodzieżą nie pozwalała na pełne oddanie się sztuce. Zaczęła uprawiać malarstwo. Maluje portrety, krajobrazy, martwe natury. Przez pewien czas zajmowała się pracą przy gobelinach.
Zafascynowana urodą przyrody oddaje jej uroki w sposób realistyczny.
Nie usiłuje, a może nie chce, poszukiwać awangardowych rozwiązań.
Prace jej znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Obrazy sakralne jej twórczości znalazły miejsce w sześciu kościołach i dwóch kaplicach:

 1. Kościół św. Rodziny w Białymstoku - „Święta Rodzina”
 2. Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowej

a) „Chrystus Król Polski” (2 obrazy: w kościele i w klasztorze)

b) „Matka Boża Królowa Polski” (kopia)

 1. Sanktuarium w Chludowie (k. Poznania) – „Chrystus Król Polski”
 2. Kamionna (k. Łochowa)

a) „Matka Boża Nieustającej Pomocy” (kopia)

b) „Męczennicy Podlascy”

c) „Bł. ks. Michał Woźniak” jeden ze 100 męczenników

 1. Gródek n/Bugiem (diecezja drohiczyńska) - „Św. Jerzy Popiełuszko”
 2. Kaplica seminaryjna w Drohiczynie - „Jezus Chrystus Król”
 3. Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie

a) Chrystus Król „Chrystus łamiący chleb” (kopia)

b) „Św. Józef”

c) „Matka Boża Nieustającej Pomocy” (kopia)

d) „Matka Boża Fatimska”

Przez 36 lat dekorowała Groby Pańskie w okresie Wielkiego Postu.

2. Obraz Jezusa Króla Polski

Jezus_Krol_PolskiNajbardziej obecnie znany - dosłownie na całym świecie - obraz namalowany przez p. Danielę, to wizerunek Jezusa Króla Polski, rozpowszechniony na obrazkach z modlitwą o Intronizację Jezusa Króla w kilkusettysięcznym nakładzie. Stał się symbolem Intronizacji Jezusa Króla w Narodzie Polskim.

Opis obrazu Jezusa Króla Polski

Najważniejszym i najbardziej czytelnym symbolem tego obrazu jest korona z czterema orłami. Artystka nawiązała do korony - wotum, która znajduje się w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

Wotum – szczerozłota korona została zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę, p. Tadeusza Rybskiego. Obwód korony (54 cm) odpowiada obwodowi głowy posągu Serca Jezusa, stojącego w ołtarzu głównym Bazyliki.

Korona symbolizuje królewską władzę Pana Jezusa nad Polską, a zarazem nawiązuje do mistycznych przeżyć Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która modląc się w tejże Bazylice, wielokrotnie przeżyła wizję, mówiącą o tym, że królowanie Jezusa, z woli Bożej, ma rozpocząć się od Polski, by następnie objąć inne kraje świata. Te treści zostały ujęte przez artystę w następujący sposób:

Na opasce wspierają się cztery polskie orły, które wznosząc swe skrzydła ku górze, podtrzymują ziemski glob (kula wykonana z malachitu) zwieńczony krzyżem chwały. Sama opaska ozdobiona została bardzo wymownymi symbolami. Dół i górę opaski zdobią gałązki krzewu ciernistego. Z tych gałązek człowiek na znak szyderstwa z władzy królewskiej Jezusa uplótł i włożył niegdyś na głowę Zbawiciela koronę wzgardy. Duch zadośćuczynienia za tamtą zbrodnię skłania dziś ludzi miłujących Boga do uznania Jego królewskiej władzy i wyrażenia jej w symbolu innej korony. Dlatego korona z ciernia zostaje zamieniona na szlachetny kruszec, na koronę ze złota, ofiarowaną ze czcią Miłości.

W tylnej części opaski umieszczone zostały daty: 1920, 1921 i 1951. Są to daty kolejnych aktów Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa, dokonanych przez Episkopaty Polski. Duchową istotę tych aktów wyraża napis umieszczony na przedzie opaski: Króluj nam, Chryste! Po bokach, na kartuszach pokrytych czerwoną emalią widnieją dwie greckie litery: Alfa i Omega (Początek i Koniec). Oznaczają one władzę boską Chrystusa, który jest początkiem i końcem naszego życia i całego świata. Na wewnętrznej stronie opaski umocowana została złota tabliczka z krótką notą: Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.

Więcej na ten temat Korona - wotum

A oto dalszy opis obrazu wg wizji artystycznej p. Danieli:

Król Polski ubrany jest w purpurowy płaszcz królewski spięty klamrami, na których widnieją greckie litery alfa i omega – znaczenie liter jak w koronie wotum: Alfa i Omega - Początek i Koniec - oznaczają władzę boską Jezusa Króla, który jest początkiem i końcem naszego życia i całego świata.

Spod rozchylonego płaszcza widać ryngraf z symbolem Matki Bożej: litera M i złota róża.

Na palcu prawej ręki pierścień władzy królewskiej. Na dłoniach znaki męki – ślady po gwoździach.

W lewej dłoni berło zakończone kulą ziemską opasaną cierniami, z których człowiek uplótł Jezusowi koronę wzgardy na znak szyderstwa z Jego władzy królewskiej. Nad kulą płomień – symbol duchowej władzy Jezusa Króla nad światem.

Pani Daniela maluje kolejny obraz Jezusa Króla. Gdzie znajdzie on miejsce? Tego jeszcze nie wiemy. Gotowy czeka na otwarcie mu drzwi do jakiegoś sanktuarium czy kościoła, w którym Pan Jezus Król mógłby odbierać należną Mu cześć. A oto gotowy obraz:

Wizerunek Jezusa Króla wraz z modlitwą o Intronizację w Polsce od 10 lat rozpowszechniany w setkach tysięcy egzemplarzy był źródłem siły do pokonywania trudności i niósł nadzieję, że Polska będzie prawdziwie wolna - Chrystusowa. Nadzieje spełniły się: 19 listopada 2016 r. Naród Polski, w osobach przedstawicieli władzy świeckiej i duchownej, dobrowolnie podda się pod panowanie Jezusa Króla:

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie (frag. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana).

3. Dorobek artystyczny Danieli Pocenty

Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty Obrazy Danieli Pocenty
Obrazy Danieli Pocenty    

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd