Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

PRO MEMORIA

o._Kiersztyn_7

Mesjasz swą królewską władzą obejmuje cały świat, gdyż jest nie tylko potomkiem Dawida, spadkobiercą królestwa Dawidowego, lecz jest również Bogiem Królem, i z tego tytułu ma prawo zapanować nad wszystkimi narodami świata, jeśli tylko Go rozpoznają, uznają i intronizują. Panowanie Mesjasza bowiem nie zostaje narodom narzucone, lecz im przedłożone na drodze głoszenia z mocą Ducha Świętego Ewangelii o Mesjaszu i Jego Królestwie.

Jeśli dany naród uwierzy świadectwu Ewangelii i odpowie na nie aktem wiary: rozpoznając Mesjasza, uznając nad sobą Jego władzę i intronizując Go jako swego Króla, wtedy panowanie Jezusa w tym narodzie staje się faktem. Z chwilą gdy czas głoszenia Ewangelii narodom się skończy, wiemy, że narody, które nie odpowiedziały aktem wiary na głoszone im świadectwo, mocą królewską Jezusa zostaną skazane na ogień wieczny przygotowany diabłu i jego zastępom za bunt przeciw Jedynemu i Prawowiernemu Królowi. Obecnie każdy naród jak i każdy człowiek z osobna dokonuje dobrowolnego wyboru pomiędzy Królestwem Bożym a królestwem ciemności.

(...)

Jeszcze jedną kwestię musisz dobrze zrozumieć, byś nie plątał się w bezowocnych dociekaniach odnośnie do Królestwa Bożego i rodzaju walki, jaką musisz stoczyć w jego obronie. Przede wszystkim należy pamiętać, że Królestwo Boże jest rzeczywistością duchową. Jezus często pouczał, że Królestwo Boże jest w nas, że On sam, nasz Król, przebywa w nas, a gdzie jest Jezus, tam także jest Ojciec i Duch Święty. Cała zatem Trójca Święta w swym królewskim majestacie pragnie zasiąść na tronie naszego serca i zapanować nad naszym duchowym światem. Ponieważ zaś duch przenika materię i znaczy o wiele więcej niż materia, bo duch panuje nad materią, dlatego jeśli nasza dusza jest poddana władzy Króla, automatycznie także ciało i związany z nim świat materialny zostają podporządkowane Jego władzy.

Jeśli dany naród jest poddany władzy Boga Króla, to również cała jego substancja: działalność polityczna i gospodarcza, twórczość i nauka itd., wszystko to, co tworzy pojęcie państwa, jest przeniknięte Jego obecnością i przynależy do Jego Królestwa. Królestwo Boże nastaje w świecie duchowym człowieka, a w konsekwencji ogarnia podległą mu materię. Z tego względu Mesjasz, by zaprowadzić swe panowanie, nie zaczyna od podboju świata materialnego, ale od podboju dusz i serc ludzkich, i nie posługuje się żadnym innym orężem jak tylko miłością.

ks. Tadeusz Kiersztyn, Ostatnia walka

Our website is protected by DMC Firewall!