Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

Kraków 2022

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla,

W listopadzie tego roku mija 6. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Główne obchody tej rocznicy celebrować będziemy 20. XI. 2022 r. przede wszystkim w dwóch miastach:

W Warszawie, w formie uroczystego Orszaku Jezusa Chrystusa Króla, który rozpocznie się Mszą św. w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 12.30. Następnie wielotysięczny Orszak przejdzie Starym Rynkiem na Plac Zamkowy, gdzie ponowiony zostanie Jubileuszowy Akt Intronizacyjny. Stamtąd przejdziemy na warszawską Pragę do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego;

Tradycyjnie w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie o godz. 12 sprawowana będzie Eucharystia, a po niej przejdzie Orszak Jezusa Chrystusa Króla od Bazyliki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II;

Hasłem tegorocznych obchodów jest wezwanie z Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego: „W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcicieli Jezusa Chrystusa Króla do jak najliczniejszego udziału w obchodach kolejnej rocznicy proklamacji Aktu Intronizacyjnego.

Ubiegły rok był rokiem szczególnym gdy chodzi o Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Obchodziliśmy jakże ważne rocznice i wydarzenia związane z Dziełem:

25. rocznica działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;

5. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;

10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, które odbyły się w dniach 15-24.10.2021 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach;

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pt. W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, który odbył się w Warszawie w dniach 4-7.11.2021 r.

W zawiązku z tym opracowaliśmy, wydaliśmy i rozesłaliśmy ważne publikacje drukowane związane z tymi wydarzeniami, a mianowicie:
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 4;
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 5;
Przesłanie Kongresowe Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla;
Księgę Kongresową W diecezjach i parafiach: „Króluj  nam, Chryste!” Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, która jest wiekopomnym dziełem o wielkim znaczeniu dla Kościoła Katolickiego  w Polsce.

Sprawy, które w nich poruszamy, to sprawy ogromnej wagi dla Kościoła katolickiego w Polsce oraz dla Narodu i Państwa Polskiego – są to sprawy Polskiej Racji Stanu.

Więcej informacji na te tematy, jak również wersje elektroniczne różnych materiałów drukowanych dotyczących Intronizacji – łącznie z wiekopomnym dziełem jakim jest Księga Kongresu – można znaleźć na stronach internetowych:  
dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
intronizacja.pl – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Róża”

Materiały te wysłaliśmy  m.in. do wszystkich Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, wybranych duszpasterzy, przełożonych zakonów, przedstawicieli wybranych mediów, wszystkich proboszczów parafii Jezusa Chrystusa Króla w Polsce oraz przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Bp dr Stanisław Jamrozek

Przewodniczący Zarządu 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

 

Drodzy Czciciele Jezusa Chrystusa Króla,

W listopadzie tego roku minęła 6. rocznica proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – historycznego wydarzenia w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim. Główne obchody tej rocznicy celebrowaliśmy 20. XI. 2022 r. przede wszystkim w dwóch miastach:
W Warszawie, w formie uroczystego Orszaku Jezusa Chrystusa Króla, który rozpoczął się Mszą św. w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 12.30., a następnie Orszak przeszedł Starym Rynkiem przez Plac Zamkowy na warszawską Pragę do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego;
Tradycyjnie w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie o godz. 12 sprawowana była Eucharystia, a po niej przeszedł Orszak Jezusa Chrystusa Króla od Bazyliki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium św. Jana Pawła II;

Hasłem tegorocznych obchodów było wezwanie z Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego: „W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!”.

Ubiegły rok był rokiem szczególnym, gdy chodzi o Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Obchodziliśmy jakże ważne rocznice i wydarzenia związane z Dziełem:
120. rocznica urodzin Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny – apostołki Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
25. rocznica działalności Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce;
10-dniowe Rekolekcje Polaków, połączone z Nabożeństwem Ekspiacyjnym, pod hasłem: Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim, które odbyły się w dniach 15-24.10.2021 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach;
Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla pt. W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, który odbył się w Warszawie w dniach 4-7.11.2021 r.

W zawiązku z tym opracowaliśmy, wydaliśmy i rozesłaliśmy ważne publikacje drukowane związane z tymi wydarzeniami, a mianowicie:
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 4;
Biuletyn Króluj nam, Chryste! Nr 5;
Przesłanie Kongresowe Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla;
Księgę Kongresową W diecezjach i parafiach: „Króluj nam, Chryste!” Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, która jest wiekopomnym dziełem o wielkim znaczeniu dla Kościoła Katolickiego  w Polsce.

Sprawy, które w tych publikacjach poruszamy, to sprawy ogromnej wagi dla Kościoła katolickiego w Polsce oraz dla Narodu i Państwa Polskiego – są to sprawy Polskiej Racji Stanu.

Więcej informacji na te tematy, jak również wersje elektroniczne różnych materiałów drukowanych dotyczących Intronizacji – łącznie z wiekopomnym dziełem jakim jest Księga Kongresu – można znaleźć na stronach internetowych:
dzielointronizacji.pl – prowadzonej przez Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
krolujnamchryste.pl – prowadzonej przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;
intronizacja.pl – prowadzonej przez Stowarzyszenie „Róża”

Publikacje te wysłaliśmy  m.in. do wszystkich Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, wybranych duszpasterzy, przełożonych zakonów, przedstawicieli wybranych mediów, wszystkich proboszczów parafii Jezusa Chrystusa Króla w Polsce oraz przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo prosimy o wykorzystywanie naszych materiałów drukowanych i umieszczanych na naszych stronach internetowych w pracy duszpasterskiej, formacyjnej, informacyjnej i organizacyjnej na rzecz Dzieła Intronizacji.

Z całego serca dziękujemy za dotychczasowe, aktywne wspieranie Dzieła Intronizacji oraz za podejmowanie, propagowanie, nagłaśnianie i rozpowszechnianie tematów i spraw dotyczących Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Króluj nam, Chryste!

W imieniu Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych
Bp dr Stanisław Jamrozek

Przewodniczący Zarządu 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd