Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

PRO MEMORIA

portret

Dobrobyt, pokój i ład społeczny w każdym państwie zależą od obowiązujących w nim praw i od ludzi, którzy w imieniu narodu sprawują władzę. Złe prawa rodzą niesprawiedliwość. Podobnie sprawowanie władzy przez złych ludzi musi przynieść narodowi opłakane skutki. W świetle Ewangelii jest rzeczą oczywistą, że ludzie obywający się bez Boga lub z powodu grzechów pozbawieni łaski uświęcającej nie są zdolni do autentycznie dobrego działania — zwłaszcza na dłuższą metę. (...)
Wielu ludzi w Polsce widzi możliwość radykalnego wyjścia z tego impasu. Władzę w Polsce trzeba powierzyć w królewskie dłonie Jezusa Chrystusa. Bóg w osobie swego Syna dał światu Króla. Władza Jego nie jest iluzoryczna. Jest wszechpotężna mocą samego Boga.Tylko pod rządami Chrystusa Króla miłość może zwyciężyć i przed narodem nie ma innej przyszłości, jak to zwycięstwo.
Nie można zarazem mniemać, że na skutek aktu intronizacji Chrystus sam zstąpiłby z nieba, by stać się głową naszego państwa. Jego panowanie wypełnia się w sposób duchowy, a zostaje zmaterializowane w sferze doczesności przez ludzi Boga uznających i Jemu posłusznych. Wszystko jednak zaczyna się od świadomego i dobrowolnego aktu intronizacji, dokonanego przez tych, którzy za Ojczyznę są odpowiedzialni.
Narodzie Polski, masz prawo dokonać wyboru i nie daj się zwieść!

Ks. Tadeusz Kiersztyn 1996

DMC Firewall is a Joomla Security extension!