Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

projekt-Rozalia-Celakowna_1

5. rocznica zakończenia procesu kanonizacyjnego

S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym

ZAPROSZENIE
na Mszę św. z okazji piątej rocznicy zakończenia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym

Bardzo ważne wydarzenie na Wawelu!!!


W związku z piątą rocznicą zakończenia procesu beatyfikacyjnego S.B. Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” zaprasza na Mszę św. dziękczynną za ukończony proces oraz o rychłe wyniesienie na ołtarze Służebnicy Bożej.
Msza św. odbędzie się w niedzielę 22  kwietnia 2012 r. w Katedrze Wawelskiej o godz. 17.30 przed ołtarzem św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Tego samego dnia o godz. 15.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie będzie miało miejsce spotkanie modlitewne przy grobie S.B. Rozalii Celakówny.

PRO MEMORIA

portret

Dobrobyt, pokój i ład społeczny w każdym państwie zależą od obowiązujących w nim praw i od ludzi, którzy w imieniu narodu sprawują władzę. Złe prawa rodzą niesprawiedliwość. Podobnie sprawowanie władzy przez złych ludzi musi przynieść narodowi opłakane skutki. W świetle Ewangelii jest rzeczą oczywistą, że ludzie obywający się bez Boga lub z powodu grzechów pozbawieni łaski uświęcającej nie są zdolni do autentycznie dobrego działania — zwłaszcza na dłuższą metę. (...)
Wielu ludzi w Polsce widzi możliwość radykalnego wyjścia z tego impasu. Władzę w Polsce trzeba powierzyć w królewskie dłonie Jezusa Chrystusa. Bóg w osobie swego Syna dał światu Króla. Władza Jego nie jest iluzoryczna. Jest wszechpotężna mocą samego Boga.Tylko pod rządami Chrystusa Króla miłość może zwyciężyć i przed narodem nie ma innej przyszłości, jak to zwycięstwo.
Nie można zarazem mniemać, że na skutek aktu intronizacji Chrystus sam zstąpiłby z nieba, by stać się głową naszego państwa. Jego panowanie wypełnia się w sposób duchowy, a zostaje zmaterializowane w sferze doczesności przez ludzi Boga uznających i Jemu posłusznych. Wszystko jednak zaczyna się od świadomego i dobrowolnego aktu intronizacji, dokonanego przez tych, którzy za Ojczyznę są odpowiedzialni.
Narodzie Polski, masz prawo dokonać wyboru i nie daj się zwieść!

Ks. Tadeusz Kiersztyn 1996

Marsz w Warszawie 2012

 

Zdjęcia z akcji Apostołów Jezusa Króla Polski podczas Marszu Obudź się Polsko! 29 września 2012 r. w Warszawie.

 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012
 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012
 Marsz w Warszawie 2012  Marsz w Warszawie 2012   

 ZAPISKI ROZALII

 

Rozia2

 Wokół misji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a zwłaszcza jej przesłania narosło wiele mitów i kontrowersji. Od wielu lat próbujemy wyjaśniać w kontekście Pisma Świętego istotę idei zawartej w przesłaniach Rozalii, swoje rozważania opierając na sporządzonych przez nią tekstach źródłowych.

 Rozalia w ciągu swojego życia - na wyraźne żądania kolejnych spowiedników - sporządziła bardzo dużo zapisków dotyczących jej życia duchowego. Niestety nie wszystkie zachowały się do dnia dzisiejszego. Dużą część swoich pism sama spaliła w przypływie zwątpienia (spaleniu uległy wszystkie pisma sporządzone na życzenie pierwszego spowiednika o. Henryka Jakubca, ale także część listów pisanych do o. Władysława Całki i ks. Zygmunta Dobrzyckiego), pewien korpus zaginął z kolei podczas okupacji niemieckiej.

 

Do dziś zachowały się następujące pisma:

- Notatki i wspomnienia z życia – pisane na polecenie ks. Władysława Całki, obejmują okres od dzieciństwa do 1931 roku;
- Listy do kierownika sumienia – listy z lat 1931-1936 pisane do o. Władysława Całki;
- Wyznania z przeżyć wewnętrznych – listy, notatki tygodniowe i teksty dokumentalne pisane na życzenie ks. Kazimierza Dobrzyckiego, obejmują okres od 1937 roku do 1944 roku;
- Odpowiedzi na pytania dla ostatniego kierownika sumienia – spisane w latach 1938-1943

Wszystkie te zachowane pisma Rozalii zebrał i opracował ks. Kazimierz Dobrzycki.

W naszym dziale o Rozalii będziemy sukcesywnie umieszczać poszczególne części zapisków sporządzonych przez Służebnicę Bożą. Zaczynamy od Notatek i wspomnień z życia. Publikując te materiały, zachowujemy oryginalną pisownię, tzn. wszystko pozostaje w takim kształcie, w jakim znajduje się w rękopisie (dlatego w tekstach mogą znaleźć się zarówno błędy interpunkcyjne, jak i błędy innego rodzaju, jak np. ortograficzne, stylistyczne itp.), uznaliśmy bowiem, że każda ingerencja w tekst powoduje jego zaciemnienie, a ważne jest, by czytelnik miał kontakt z tekstem oryginalnym, nawet jeśli niektóre jego fragmenty pozostają niejasne. Życzymy zatem miłej lektury, żywiąc nadzieję, że wiele osób znajdzie w tych tekstach prawdziwą strawę duchową, która przyczyni się zarówno do duchowego wzrostu zainteresowanego, jak i zaowocuje zrozumieniem i wiarą w ideę Intronizacji Jezusa Króla Polski.


 

NOTATKI

Celakówna R., Notatki cz.1

Celakówna R., Notatki cz.2

Celakówna R., Notatki cz.3

 

LISTY DO KIEROWNIKA SUMIENIA

Celakówna R., Listy do Kierownika sumienia 1

Celakówna R., Listy do Kierownika sumienia 2

 

WYZNANIA Z PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH

Celakówna R., Wyznania z przeżyć wewnętrznych 1

Celakówna R., Wyznania z przeżyć wewnętrznych 2

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DLA OSTATNIEGO KIEROWNIKA SUMIENIA

Celakówna R., Odpowiedzi na pytania dla ostatniego kierownika sumienia


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd